Armenia Dk page | Mission East

Armenia Dk pageArmenien

Armenien børn med handicap
Et par vedholdende socialarbejdere fra Mission Øst åbnede en ny verden for ti-årige armenske Nelli. Nelli Sarkisyan var længe om at lære at tale, og i skolen gik det ikke godt med at få kammerater eller at lære at læse, men hendes mor Anush Sarkisyan mente ikke, der var noget galt med hendes datter. Familien Sarkisyan lever som mange andre fattige armeniere ude på landet af forefaldende arbejde og en minimal socialhjælp. Begge Nellis forældre har desuden fysiske handicaps og får derfor en lille pension. Nellis mor Anush Sarkisyan har engang lært at sy, men desværre har hun aldrig haft...
 

Giv et bidrag

hjælp de mest udsatte

Mission Øst i Armenien har arbejdet i over 20 år blandt de mest marginaliserede og sårbare indbyggere, som er blevet hårdt ramt af Sovjetunionens kollaps, krigen mellem Armenien og Aserbajdsjan, den økonomiske krise og de adskillelses-politikker, som har eksisteret i landet gennem mange år.

Aktiviteterne er målrettet mennesker med handicap og deres familier, børn med særlige behov (socialt, uddannelses- og sundhedsmæssigt), og mennesker som lever i fattigdom i de landlige områder. 

De har haft dårlige muligheder for uddannelse og sundhedsydelser, er blevet diskriminerede, stigmatiserede og ekskluderede fra samfundet. De mangler basal viden om deres egne rettigheder og er ude af stand til at beskytte sig selv og har kun ringe muligheder for at finde arbejde og forbedre deres livsforhold.

Derudover har Mission Øst siden 2009 har været partner med Global Fund i “National Program on the Response to HIV Epidemic in Armenia”, hvor vi har samarbejdet med 10 lokale organisationer og med statslige organer for at yde støtte til mennesker, der lever med hiv/aids, samt at arbejde med de mest udsatte for at bremse spredningen af epidemien.

Læs mere om Armenien her

Nubarasjen, Armenien, 1998. Et barn spiser noget af den mad, som Mission Øst forsynede børnehjemmet med under de strenge vintre. Selv børn med små handicap – som skelende øjne – blev erklæret defekte og anbragt på et børnehjem uden håb om skolegang eller arbejde i fremtiden. Foto: Rachel Nicolas.

I 1990erne uddelte Mission Øst i flere år mad og varmt tøj, bl.a. på det armenske børnehjem Nubarasjen nr. 11. Men den sovjetiske tilgang til handicap lagde en tung dyne af mismod over alle armenske børnehjem. Ægteparret Jane og Dennis Loze besluttede at gøre noget ved det.

Af Line Højland, kommunikationsmedarbejder

Værløse, Danmark, 1992. Det russiske transportfly Iljusjin transporterede i oktober 1992 et beredskabshospital fra Næstved til Sisian i det konfliktramte Armenien. Foto: Mission Øst.

En væbnet konlikt bryder ud i 1988 over den armenske enklave Nagorno-Karabakh i Aserbajdsjan. Da den seks år lange konflikt er på sit højeste, beslutter den nystartede nødhjælpsorganisation Mission Øst at sende nødhjælp til området.

Af Line Højland, kommunikationsmedarbejder

Mange syriske armeniere er blevet drevet på flugt af krigen i Syrien.

For 100 år siden blev det armenske folk udsat for et folkedrab, som kostede millioner af mennesker livet. Mange af de overlevende flygtede og bosatte sig i det nuværende Syrien.

Armen bager brødene i en stor gammeldags stenovn, som han selv har repareret for den sum penge, han har modtaget gennem Mission Østs projekt.

29-årige Armen levede et isoleret liv uden venner og arbejde. Hans epilepsi-diagnose var en uoverstigelig forhindring for at kunne forsørge sig selv. Troede han. Nu er han en del af Mission Østs projekt for unge med handicap, og i dag lever han af at sælge hjemmebagt brød til områdets landsbyer.

Af Peter Bøje, vicegeneralsekretær