Afghanistan | Mission East

AfghanistanAfghanistan

Afghanistan børn
FN bad Mission Øst stå for tre lejre med tilsammen 20.000 fordrevne i samarbejde med Concern Worldwide.
Mission Øst var blandt de første til at hjælpe tusindvis af fordrevne fra den konfliktramte storby Kunduz i Afghanistan. FN og lokalprovinsen bad hjælpeorganisationen om at være med til at lede tre flygtningelejre med ca. 20.000 personer, hvor mange også modtog tæpper, liggeunderlag og hygiejneartikler. Kunduz i Afghanistan er gået over i historien som byen, hvor et hospital fejlagtigt blev bombet og hvor kampe mellem oprørsgrupper og regeringssoldater er bølget frem og tilbage. Da kampene igen blussede op i september blev tusindvis af familier fordrevet til flygtningelejre i Takhar-provinsen...
 

Giv et bidrag

hjælp de mest udsatte

Trods den ustabile politiske situation i Afghanistan, er det muligt for Mission Øst at arbejde i de nordøstlige provinser Badakshan, Takhar  og Baghlan.

Mission Øst har arbejdet i dette øde og bjergrige område siden 2001, og de sårbare lokalsamfund er nu så langt, at de kan gå i gang med rehabilitering. Det er sket med hjælp fra organisationer som Mission Øst og andre aktører fra det internationale samfund.

Ikke desto mindre er der stadig enorme udfordringer. De fleste afghanere har stadig en gennemsnitslevealder på 48,7 år, og både Badakshan og Takhar er sårbare over for de hyppige naturkatastrofer, den kroniske fødevareusikkerhed og et ustabilt livsgrundlag. Dertil kommer problemer med ringe adgang til rent vand og sanitet, som igen bliver forværrede af manglende viden om hygiejne, ernæring og forvaltning af naturressourcer.

Støtte til lokalsamfund

Formene, som projektets deltagere hælder biomassen i, fremstilles i hånden af lokale smede.

I en afsides bjerglandsby i det nordøstlige Afghanistan underviser Mission Øst lokale kvinder i at lave biologisk brændsel ved at bruge billige og tilgængelige naturressourcer.

Af Kim Wiesener og Line Højland, kommunikationsmedarbejdere

Med den nye kunstvandingskanal har alle i landsbyen Ghozmargh nu adgang til rent vand og kan dermed dyrke nok afgrøder til at leve af.

Mission Øst har hjulpet indbyggerne i landsbyen Ghozmargh i det nordøstlige Afghanistan med at reparere en vandingskanal, så selv fattige bønder nu har adgang til kunstvanding.

Af Kim Wiesener, kommunikationsmedarbejder

FN bad Mission Øst stå for tre lejre med tilsammen 20.000 fordrevne i samarbejde med Concern Worldwide.

Mission Øst var blandt de første til at hjælpe tusindvis af fordrevne fra den konfliktramte storby Kunduz i Afghanistan. FN og lokalprovinsen bad hjælpeorganisationen om at være med til at lede tre flygtningelejre med ca. 20.000 personer, hvor mange også modtog tæpper, liggeunderlag og hygiejneartikler.

Afghanistan, 2009. I grupperne lærer kvinderne at konservere maden på en sikker og effektiv måde, så den kan holde vinteren over. Foto: Mission Øst.

Ligesom Fatimas børn i flygtningelejren, som Mission Øst besøgte i 2001, er der stadig mange familier i Afghanistan, der må gå sultne i seng. Mission Øst træner derfor kvinder i at kunne forsørge sig selv og deres familier.