| Mission East


”Uddannelse til alle” 3: - At støtte en bæredygtig udvikling af uddannelse til alle børn med indlæringsvanskeligheder i Armenien – sikring af konsolideringen

Project Code: 
ARM-SHUMD-012
Dansk
Project Status: 
Aktivt
Project Background: 

Baggrund:

“Uddannelse til alle”-projektet (TEA) er et partnerskab mellem Mission Øst og den lokale partner-NGO “Bridge of Hope” og er forløbet over 2 faser: Fase 1 varede fra september 2003 til september 2007 og anden fase fra september 2007 til september 2009. Formålet var at adressere regeringens manglende politikker og den manglende tekniske kapacitet inden for inkluderende undervisning af børn med særlige behov. Derudover var formålet at opbygge kapacitet i civilsamfundet til at kunne være fortalere for lige muligheder og adgang til uddannelse for børn med handicap.

I dag er den inkluderede undervisningsmetode blevet institutionaliseret gennem forbedrede nationale uddannelsespolitikker og -lovgivning i Armenien, nye læseplaner for børn med særlige behov, inkorporering af undervisning om inkludering og børn med særlige behov i træningsprogrammer for lærere på National Institute of Education (NIE). NIE har desuden fået forøget sin kapacitet til at undervise skoler i inkluderende undervisning på baggrund af deres egne menneskelige og materielle ressourcer. Derudover har Departement of Primary and Special Education of State Pedagogical University (SPU) inkluderet følgende undervisningsprogram for fakultetet: 6 kurser for lærerstuderende med fokus på en rettighedsbaseret og socialkonstruktivistisk tilgang til at imødekomme børn med særlige behov.

For at konsolidere disse resultater, er der stadig behov for at uddanne undervisere og studerende på det største universitet for lærere, SPU, i teori og praksis inden for inkluderende undervisning. Projektet ”Uddannelse til alle” fokuserer særligt på at støtte civilsamfundet og SPU i at reformere universitetets læreruddannelse inden for almen og specialundervisning. Formålet er at gøre lærere i stand til at undervise børn med særlige behov i landets klasseværelser.

Project Aims: 

Mål:

Overordnet udviklingsmål:
Bidrage til Armeniens opfyldelse af målene for ‘Udannelse til alle’, som er flagskibet for “Personer med handicaps ret til udannelse: Større inklusion” og ”Salamanca-erklæringen om specialundervisning gennem reformer af læreruddannelsen i Armenien”.
 
Projektmål:
1) Blandt studerende og undervisere på SPU at øge viden om og forståelsen for principper og praksis knyttet til inkluderende undervisning.
2) At konsolidere lobbyvirksomhed og aktiviteter i civilsamfundet, der bidrager til øget opmærksomhed omkring specialundervisning, ”inkluderende skoler” og læreruddannelsen.

Armenien

Aktiviteter:

Centrale aktiviteter er:
- At støtte SPU i forbedringen af deres teoretiske og praktiske undervisningsplaner for lærerstuderende ved at blive mere inkluderende. Der skal udvikles ”Metodiske retningslinjer for lærerstuderendes praktikker i inkluderende skoler” og en ”Observationshåndbog i lærerstuderendes praktikker i inkluderende skoler”. 15 mentorer skal desuden undervises i at mentorere de studerendes praktik og kursusaktiviteter på inkluderende skoler.

Country: 
Menu Group: 


Video: The Face of Hunger in North Korea

A North Korean boy suffering from malnutrition

After a harsh winter and floods which have devastated several harvests, the people of North Korea are struggling to feed themselves.Video: Sådan ser hungersnøden ud i Nordkorea

Billede af underernæret nordkoreansk dreng

Sidste års hårde vinter og flere oversvømmelser har ødelagt høsten af flere omgange, og derfor kæmper nordkoreanerne nu for at overleve.

Sider

Abonnér på Mission East RSS