| Mission East


Ny kampagne: Flere kilo mad til Nordkorea via Facebook

Dreng fra Nordkorea spiser ris. Logo fra GiveAway

I den kommende tid kan alle via Facebook sende mad til Nordkorea. Det sker, fordi Mission Øst har indledt et samarbejde med WhiteAway, som er Danmarks største udbyder af hvidevarer på nettet.
 2011 Uddeling af nødhjælp i form af fødevarer: Nordkorea fase 2

Project Code: 
KOR-AEC-002
Dansk
Project Status: 
Afsluttet
Project Background: 

Baggrund:

På grund af den alvorlige fødevaremangel, som Nordkorea nu oplever, har den nordkoreanske regering appelleret til det internationale samfund om fødevarehjælp. En nylig Rapid Food Assessment Mission konkluderer, at
 
1. Det offentlige distributionssystem (PDS), som Nordkorea indførte som svar på den kroniske fødevaremangel, vil løbe tør for mad i begyndelsen af den første magre periode, som dækker månederne fra maj til juli. Situationen vil blive lidt bedre fra udgangen af juli til begyndelsen af september, men vil så fortsætte ind i anden magre periode fra september til november. Grunden er, at udbyttet af hvede- og kartoffelhøsten er blevet markant formindsket. Det vil væsentligt forøge risikoen for underernæring og andre sygdomme og det særligt i områder med mangel på fødevarer.
 
2. Flere end seks millioner sårbare mennesker har akut brug for fødevarehjælp, som må komme fra udlandet på grund af det formindskede høstudbytte og færre nationale ressourcer til import. Derudover er der sket en reducering eller indskrænkning af den bilaterale hjælp til Nordkorea.
 
3. Den kroniske fødevareusikkerhed, som Nordkorea oplever, har fået FN’s Verdensfødevareprogram WFP til at vurdere, at omkring 1/3 af alle børn er kronisk underernærede.
 

Project Aims: 

Projektmål:

Dette projekt sigter mod at give mad til 9.000 børn og 1.000 plejepersoner i en af Nordkoreas mest fødevareusikre provinser gennem den anden magre periode.
 

Donation til Nordkorea

Aktiviteter:

Projektet vil nå 9.000 børn og 1.000 plejepersoner i vuggestuer og børnehaver i byen Munchon i provinsen Kangwon og til provinsbørnehjem og et børnehospital i byen Wonsan. 
Projektet vil dække modtagernes fødevarebehov i en periode på 90 dage. 
Fødevarerne vil blive placeret på institutionen, som tilbereder måltiderne. Institutionerne har køkkenfaciliteter og det nødvendige personale til at tilberede maden.
 
 

Projektkode:

KOR-AEC-002 og KOR-WAW-001

Beliggenhed:

Provinsen Kangwon, byen Munchon 

Country: 
Menu Group: 


2011 Emergency Food Distribution: North Korea Phase 2

Project Code: 
KOR-AEC-002
Engelsk
Project Status: 
Complete
Project Background: 

Background:

In light of severe food shortages currently being experienced in North Korea, the Government of DPRK has appealed to the international community for food assisstance. Findings from a recent Rapid Food Assessment Mission have found that:

1. The Public Distribution System (PDS - the DPRK system established to manage chronic food shortages) will have a food shortage at the beginning of first lean season which covers the months May – July. This will be alleviated slightly from late July through to early September but will then continue in the second lean season from September to November because the wheat and potato harvests are significantly reduced. This will substantially increase the risk of malnutrition and other diseases, particularly in food deficit counties.

2. More than six million vulnerable people are in urgent need of food assistance which must come from abroad due to a substantial reduction in agricultural production and in national financial means for commercial imports, as well as a decrease or curtailment of bilateral assistance.

3. The chronic food security experienced in DPRK leads the World Food Programme to estimate that around 1/3 of all children are chronically malnourished. 

Project Aims: 

Project aims:

This project aims to provide food support to 9000 children and 1000 caregivers in one of North Koreas’ most food insecure provinces during the second lean period. 

Donation to North Korea

Activities:

The project will target 9000 children and 1000 caregivers in nurseries and kindergartens in Munchon City, Kangwon Province and the provincial orphanages and paediatric hospital in Wonsan City. The project will cover the food needs of these beneficiaries for a 90 day period.

The food items are positioned at the institutions and distributed during meals at the institutions prepared by their staff. The institutions have the cooking facilities and staff needed to prepare the food.

 

Project code:

KOR-AEC-002 and KOR-WAW-001

Country: 
Menu Group: 

Sider

Abonnér på Mission East RSS