Tadsjikistan: katastrofer og børn med handicap | Mission East

Tadsjikistan: katastrofer og børn med handicapTadjikistan kort mission øst

Hjælp til børn med handicap

Særligt mennesker med handicap er sårbare over for konsekvenserne af fattigdom i Tadsjikistans landdistrikter. Mission Øst hjælper derfor børn med handicap i landdistrikterne med at få adgang til tilbud om rehabilitering. Mission Øst sørger også for støtte til forældrene, så de bedre kan hjælpe børnene og forsvare deres rettigheder.

Forberedt på katastrofer

Et andet niche-område for Mission Øst i Tadsjikistan er at beskytte liv, hjem og samfundsværdier fra naturkatastrofer. Det gælder særligt oversvømmelser, jordskælv og jordskred, som sker stadig oftere. De fattige lider mest under disse katastrofer og har i øde landdistrikter kun ringe adgang til rehabilitering. Mission Østs primære fokus i Tadsjikistan er at forbedre beredskabet over for katastrofer og de potentielle virkninger af dem, og det gør Mission Øst i samarbejde med lokale frivillige, offentlige enheder og den private sektor.
 
Tilbage til Tadsjikistan forside