Investering i fremtiden: Kapacitetsopbygning i Syd-Chin Provinsen | Mission East

Investering i fremtiden: Kapacitetsopbygning i Syd-Chin Provinsen


Project Status: 
Aktivt

Projektmål:

Udviklingsmål: At opbygge den lokale kapacitet i civilsamfundet for at reducere kronisk fattigdom i det sydlige Chin State.

Direkte mål:
1) Ved projektets afslutning har medarbejdere og frivillige i to lokale civilsamfundsorganisationer udviklet deres evner inden for organisation og projekledelse, forbedret deres koordinering og fælles strategiske planlægning og styrket deres samarbejde med Mission Øst.

2) Ved projektets afslutning har aktører i Chin States civilsamfund forbedret deres kapacitet til at lede projekter inden for fødevaresikkerhed og sikring af eksistensgrundlag og har udarbejdet relevante projektaktiviteter.  

 

Burma

Baggrund:

Projektet finder sted i Burma/Myanmar i den sydlige del af Chin State. Chin State ligger i den vestlige del af Burma på grænsen til de indiske stater Mizoram, Nagaland og Manipur. Projektet er fokuseret på de områder, der er beboet af den indfødte Mara-befolkning, herunder 53 landsbyer i de tre kommuner Thantlang, Matupi og Paletwa. Dette område går også under det uofficielle navn ’Maraland’.    

30 % af Burmas befolkning består af etniske minoriteter. Landdistriktsområder befolket af nationalt orienterede etniske grupper har længe været påvirket af konflikt mellem statsligt militær og en mængde ikke-statslige væbnede grupper. Chin State er sparsomt befolket med en samlet befolkning på omkring 500.000 mennesker sammensat af mange forskellige etniske grupper. Størstedelen af befolkningen i Chin State er kristne, med mindretal af buddhister og animister. Kirken spiller en væsentlig social rolle i lokalsamfundet og har indflydelse på mange aspekter af dagliglivet. Størstedelen af befolkningen er selvforsynende landbrugere bosiddende i landdistrikter.  

Chin State er en af de fattigste og mindst udviklede stater i Burma med store mangler i de fleste sektorer. FN’s udviklingsprogram vurderer, at 73,3 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, og World Food Program vurderer, at 81 % af husstandene har utilstrækkelige mængder mad. Befolkningen i Chin State fortsætter med at flygte til naboliggende lande som  Indien og Malaysia. Indtil 2011 var formålet primært at undslippe tvungent arbejde og religiøs forfølgelse, mens det i dag fortsætter på grund af barske levevilkår og fattigdom. Selvforsynende landbrug er hovedindtægtskilden, men nu migrerer det meste af arbejdsstyrken og lader dermed de mest sårbare tilbage.

Chin State er en smuk bjergrig region, men med et landskab, der gør landbrug til en udfordring. Der findes mange naturressourcer, herunder skovbrug, vandveje og mineraler. Men der er meget lidt infrastruktur, med mangelfulde transportforbindelser og mangel på kommunikationsveje. 

Aktiviteter:

Dette projekt er udarbejdet til at styrke den organisatoriske kapacitet og de tekniske færdigheder hos to yderst motiverede civilsamfundsorganisationer i et marginaliseret og isoleret område af Chin State, hvor ingen andre organisationer arbejder. Organisationerne udspringer af og arbejder med lokale minoritetsgrupper og udfører landdistriktudvikling med en høj grad af støtte og deltagelse fra lokalsamfundet. De er små og har ganske få økonomiske midler, men har ambitioner om at vokse for at være i stand til at addressere de mange behov i deres område. Dette projekt vil yde organisationerne træning i udviklingsarbejde, styrke deres fortalernetværk, introducere dem til fælles strategisk planlægning (for at reducere overlap og øge effekten) og forbedre den bredere koordinering. Projektet vil også omfatte behovsvurderinger og træning i fødevaresikkerhed og sikring af eksistensgrundlag, hvilket vil lede til udviklingen af nye projekter, der skal addressere væsentlige behov inden for disse områder. En behovsvurdering, udført af partnerne i samarbejde med Mission Øst, har identificeret store behov inden for netop disse områder. Det var dette besøg, der fik alle partnere i projektet til at konkludere, at et partnerskab ville være en styrke og ville kunne udfylde nogle de mest presserende kapacitetsmangler i området.

Donor:

Civilsamfund i Udvikling (CISU)

Projektkode:

MYA-CISU-001

Beliggenhed:

Lailenpi, Chin State, Myanmar