Mission Øst er nyt medlem af HAP | Mission East

Mission Øst er nyt medlem af HAP


HAP logo

Mission Øst er netop blevet medlem af Initiativet for Humanitær Ansvarlighed (HAP), der sikrer ansvarlighed i hjælpearbejde.

Sammen med nogle af af verdens største hjælpeorganisationer forpligter Mission Øst sig gennem HAP til at være ansvarlige over for de sårbare befolkninger, der dagligt bliver hjulpet.
 
Læs om Mission Østs medlemskab på HAPs hjemmeside 
 
“Det er helt afgørende, at ngo’er som Mission Øst er ansvarlige og gennemsigtige i hjælpearbejdet. Det gælder over for de private og offentlige donorer, og mest af alt over for de mennesker, som vi hver dag hjælper. Derfor er vi nu med i HAP,” siger generalsekretær Kim Hartzner.
 
Mangler indflydelse
Når hjælpeorganisationer yder støtte til mennesker, der er udsat for katastrofer, konflikter, fattigdom eller andre kriser, har de sjældent indflydelse på hjælpeorganisationernes beslutninger og kan ikke klage eller holde dem ansvarlige. Det meste rapportering og dokumentation af hjælpearbejde i dag er rettet mod donorerne.
 
HAP sikrer, at Mission Øst også står til ansvar over for de mennesker, som modtager hjælpen. Det handler om at lytte til deres holdninger og give dem mulighed for at stille Mission Øst til regnskab for hjælpeindsatsen.
 
“Vi ønsker at yde ansvarlig hjælp til de 2/3 af verdens fattige, der bor i Østeuropa og Asien, og som vi ser det som vores mission at hjælpe. Derfor har vi valgt at tage det første skridt mod en fuld certificering med et fuldt medlemskab af HAP,” siger Kim Hartzner.
 
Læs mere om medlemskab af HAP 
 
Regler mod misbrug
Konkret betyder medlemskabet, at Mission Øst skal udvikle og implementere en ansvarlighedsguide, der oplister hvad man kan holde organisationen ansvarlig for samt et regelsæt for medarbejdere, der forbyder seksuel udnyttelse og misbrug. Mission Øst skal løbende rapportere til HAP om processen.
 
Ud over at være HAP-medlem, følger Mission Øst Røde Kors' Code of Conduct, er certificeret af People in Aid og lever op til Sphere Projects standarder.
 
HAP
Humanitarian Accountability Project (HAP) blev etableret i 2003 som branchens første internationale certificeringsorgan. HAP International er ledende inden for ansvarligheds-certificering, uddannelse og research med sin medlemsskare, der udøver hjælpearbejde i flere end 70 lande. Ud fra en mission om at gøre hjælpearbejde ansvarligt, definerer HAP det som ”den ansvarlige anvendelse af magt”. Det ultimative mål for organisationerne er at sikre rettigheder og værdighed blandt verdens udsatte befolkningsgrupper.
 
Læs mere om Humanitarian Accountability Project (HAP)