Ramjita var værdiløs | Mission East

Ramjita var værdiløs


Girl with a disability from Nepal who has received help from Mission East
Girl with a disability from Nepal who has received help from Mission East

Hvordan får en 14-årig multihandicappet pige værdi for sin ludfattige familie?
Ramjita har besluttet sig for at tage kampen op.

 

Man ser ikke mange unge piger med handicap i det nordvestlige Nepals smukke, men ufremkommelige bjerge.
Livet er hårdt, og hvis man ikke kan deltage i familiens kamp for at overleve, bliver man betragtet som værdiløs.
Derfor er 14-årige Ramjita Rokaya noget ganske særligt.
 
Ramjita er svagtsynet, hørehæmmet og har svært ved at bevæge sig. Hun har ikke engang sit eget tøj, men må låne. Alligevel er Ramjita begyndt at få håb for fremtiden.
 
Ramjita var bange
I de seneste måneder har Ramjita deltaget i et læse- og rettighedskursus for fattige kvinder og kvinder med handicap. I begyndelsen var hun bange for at deltage i kurset, fordi hun har levet isoleret i sit hjem og aldrig har gået i skole. Men nu, hvor kurset har været i gang et par måneder, er Ramjita blevet mere tryg og meget engageret.
 
”Mit håb er at lære nok til at kunne undervise min bror og min søster. Så bIiver min familie glad!” fortæller Ramjita, som også gerne vil finde et job i landsbyen, hvor hun kan bruge sine nye læsefærdigheder.
 
Fællesskab giver styrke
Et af læsegruppens formål er at give kvinderne styrke, så de i fællesskab kan bekæmpe lokalsamfundets negative holdninger til mennesker med handicap. Sædvanligvis er der ingen, der påtaler behandlingen af mennesker med handicap, men fordi kvinderne nu lærer om deres rettigheder, og fordi de ikke længere står alene, tør de i højere grad give udtryk for, hvad de mener.
 
I Ramjitas gruppe har de ældre kvinder blandt andet været hjemme hos hendes familie for at forklare dem, at deres datter skal behandles som et ligeværdigt menneske på trods af sine handicaps.