Dække hullet: At gøre Bridge of Hope i stand til at vokse yderligere ved at forbedre nøglemedarbejderes tekniske kapacitet. | Mission East

Dække hullet: At gøre Bridge of Hope i stand til at vokse yderligere ved at forbedre nøglemedarbejderes tekniske kapacitet.


Project Status: 
Afsluttet

Projektmål:

Dette projekt sigter mod at forbedre den økonomiske og budgetmæssige styring så vel som Bridge of Hope's kapacitet til at monitorere og evaluere for at kunne håndtere det voksende antal projekter og donorer.

Armenien

Baggrund:

En af Mission Østs primære lokale partnere, Bridge of Hope, er gået ind i en ny fase af organisatorisk udvikling med et voksende antal projekter og donorer at rapportere til. Mission Øst har tilbudt dem at styrke kapacitetsopbygningen på denødvendige områder. En vurdering identificerede to områder med behov for kapacitetsopbygning: Monitorering og evalueringer, og økonomisk og budgetmæssig styring. 

Projektaktiviteter:

Nøgleaktiviteter for at opbygge kapaciteten til at monitorere og evaluere er: Levering af praktisk hands-on undervisning af en international ekspert inklusiv en workshop, så der kan blive udviklet en handlingsplan for monitorering og evaluering. Derudover skal der være online teknisk assistance til udviklingen af handlingsplanen, en opfølgende session i Armenien med henblik på at dække specifikke problemstillinger. 

Nøgleaktiviteter for at opbygge kapaciteten til at håndtere budget og økonomi: Levering af praktisk hand-on undervisning af en international ekspert; teknisk cocahing i forbindelse med udviklingen af en manual for økonomi og buget; wn opfølgende session i Armenien med henblik på at dække specifikke problemstillinger.
 

Donor:

CISU

Projektkode:

ARM-PATC-003

Beliggenhed:

Yerevan, Armenien