2011 Distribution af nødhjælp i form af fødevarer: Nordkorea Fase 1 | Mission East

2011 Distribution af nødhjælp i form af fødevarer: Nordkorea Fase 1


Project Status: 
Afsluttet

Projektmål:

Projektmålet er at sørge for mad til 3.500 sårbare børn i den magre periode i Nordkorea. 

Nordkorea

Baggrund:

I lyset af den alvorlige fødevaremangel, som Nordkorea lige nu oplever, har den nordkoreanske regering appelleret til det internationale samfund om fødevarehjælp. Resultaterne fra den seneste behovsundersøgelse "Rapid Food Assessment Mission" er:

1. Det offentlige distributionssystem (PDS, som er det system, Nordkorea har etableret for at imødegå den kroniske fødevaremangel) vil have for lidt mad i begyndelsen af den magre periode mellem maj og juli. Det vil forøge risikoen for underernæring og andre sygdomme væsentligt, særligt i regioner med fødevareunderskud.
 
2. Flere end seks millioner sårbare mennesker har akut behov for fødevarehjælp, som må komme fra andre lande. Den internationale fødevarehjælp er nødvendig, fordi landbrugsproduktionen er blevet væsentligt formindsket, ligesom der er færre økonomiske midler til at importere varer nationalt. Derudover er der sket en reduktion eller indskrænkning i den bilaterale støtte.
 
3. Den kroniske fødevareusikkerhed, som Nordkorea oplever, har fået FN's Verdensfødevareprogram (WFP) til at anslå, at omkring 1/3 af alle børn i Nordkorea er kronisk underernærede.

Aktiviteter:

Projektet er målrettet 3.500 sårbare børn og dækker anslået 100 procent af deres fødevarebehov i anslået to måneder i løbet af den magre forårsperiode inden næste høst. .  
De enkelte vuggestuer og børnehaver, som skal modtage maden, er udvalgt af Jongu-regionens People Committee.
 

Projektkode: 

KOR-AEC-001

Beliggenhed:

Provinsen North Pyongan, Regionen Jongu