Mission Øst med i ny udstilling på Tøjhusmuseet | Mission East

Mission Øst med i ny udstilling på Tøjhusmuseet


Generalsekretær for Mission Øst, Kim Hartzner, ved siden af udstillingsplanchen
HKH Prins Joachim så på Mission Østs arbejde i Afghanistan

Tøjhusmuseet i København har netop åbnet en særudstilling om den danske tilstedeværelse i Afghanistan.
 
I forbindelse med den nye særudstilling på Tøjhusmuseet er Mission Øst med i beskrivelsen af de danske NGO’er, som arbejder i landet.
 
Mission Øst er den største enkeltstående danske nødhjælpsorganisation i Afghanistan og udruster afsidesliggende lokalsamfund til at kunne arbejde sig ud af fattigdommen. Det sker ved at sørge for rent drikkevand, undervisning i sundhed og hygiejne, vejbyggeri og ved at forbedre den indkomst, indbyggerne får fra deres landbrug.
 
- Vi er glade for at være med på udstillingen, fordi vi dermed får gjort opmærksom på den hjælp, der når den afghanske befolkning. Vi baserer vores hjælp på principper om neutralitet, uafhængighed og upartiskhed. Afghanistan er et af verdens fattigste lande. 45 procent af befolkningen får ikke den nødvendige mad, den gennemsnitlige levealder er på kun godt 40 år, det er vurderet som verdens værste land at være barn og kvinde i – og det kan blive glemt i overskrifterne og hele debatten og efterlader den danske befolkning med et ensidigt billede af forholdene, siger generalsekretær for Mission Øst, Kim Hartzner.

Mission Øst har været i Afghanistan de seneste 10 år alene på baggrund af humanitære behov.

- Internationale undersøgelser viser, at effektiv international bistand skal have fattigdomsreduktion og humanitære behov i centrum, og det er altafgørende for os, understreger Kim Hartzner.
 
Udstillingen blev åbnet af HKH Prins Joachim.
 
Læs mere om Tøjhusmuseet her.
 
Bliv klogere på udstillingen her.
 
 
 
 
 
Det kan du læse om Mission Øst på udstillingen:
 
Mission Øst har i ti år arbejdet i Afghanistans nordligste provinser Takhar og Badakhshan som svar på fattigdommen, som blandt andet omfatter ekstrem stor børnedødelighed, lav gennemsnits-levealder, høj analfabetisme, og særligt for Badakhshan, landets største andel af underernærede og verdens største mødredødelighed.
 
Mission Øst arbejder i selv de mest isolerede distrikter med ekspertise inden for
- vand, sanitet og hygiejne
- katastrofe-forebyggelse
- opbygning af selvhjælpsgrupper for kvinder
- landbrugs-kooperativer
- forbedret infrastruktur og adgang til markeder og hospitaler
- fødevaresikkerhed i form af småbrug, konservering af frugt og grøntsager
- indkomstskabende aktiviteter, senest med introduktion af biavl.
 
Mission Øst kunne i 2010 hjælpe flere end 250.000 udsatte afghanere.
 
Projekterne udføres i tæt samarbejde med landsbyerne og de lokalt valgte udviklingsråd, og ofte er det indbyggernes egen arbejdskraft, der gør et vandsystem eller en vej til virkelighed. På den måde sikrer vi samtidig, at landsbyerne selv er i stand til at reparere vandrør med mere, hvis de går i stykker.
Ved at uddanne lokale landbrugsvejledere fastholdes den gode landbrugskvalitet og den lokale know-how.
 
Mission Østs arbejde i Afghanistan er støttet af private danskere, virksomheder og fonde samt offentlige donorer såsom DANIDA, EU, FN samt det tyske udenrigsministerium.
 
Mission Øst er en uafhængig dansk nødhjælps- og udviklingsorganisation. Vores arbejde udføres i overensstemmelse med de humanitære principper om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed. Vi hjælper mennesker i nød uanset race, religion eller politisk ståsted.