Tadsjikisk-afghansk erfaringsudveksling over grænsen med henblik på bedre lokalsamfunds-baseret reducering af katastroferisici | Mission East

Tadsjikisk-afghansk erfaringsudveksling over grænsen med henblik på bedre lokalsamfunds-baseret reducering af katastroferisici


Project Status: 
Afsluttet

Mål:

At bidrage til en reduktion af sårbarheden i de fattigdomsramte og katastrofetruede samfund i Takhar provinsen i Afghanistan ved at opbygge lokalt baserede strategier, så man i stand til bedre at forberede sig på, afbøde og reagere på naturkatastrofer gennem udveksling af vellykkede initiativer fra nabolandet Khatlon Oblast i Tadsjikistan.

Tadsjikistan

Baggrund:

Både Afghanistan og Tadsjikistan bliver jævnligt ramt af naturkatastrofer, fra oversvømmelser til jordskælv, hvilket går mest ud over landdistrikternes befolkning. Tadsjikistan har i den senere tid fokuseret på at sikre, at reduktion af katastroferisici (DDR), management af katastroferisici (DRM) og oplysning om katastroferisici er en national prioritet. Donorsamfundet har støttet dette fra det nationale til det lokale plan. Dette fokus har sikret en selvstændig infrastruktur og erfaring på samfundsniveau, som kan være en effektiv rollemodel for samfund i Takhar provinsen i Afghanistan.

Takhar har oplevet utallige naturkatastrofer, som har forårsaget flere end 50 dødsfald i 2010. Selvom der har været noget DRM-arbejde på provins-niveau, har arbejdet på det lavere lokalsamfundsniveau har været minimalt. Særligt er begrebet om civilsamfundets deltagelse og god regeringsførelse nøgleelementer i udviklingen af DRR i lokalsamfundene i Chahab distriktet. Samarbejdet over grænserne giver Tadsjikistan mulighed for at dele sin læring i at udvikle disse kapaciteter.

Gennem dette projekt vil lokalsamfund i Takhar begynde at overveje deres eget potentiale for at engagere sig i DRM og udvikle deres kapacitet til at bygge lokalsamfundsbaserede DRM-strukturer. Det sker, når de iagttager, er i dialog med og lærer fra andre lokalsamfund i Khatlon Oblast i Tadsjikistan, som allerede har etableret sådanne strukturer med succes og nu gennemfører DRM aktiviteter. DRR er afgørende for disse lokalsamfund, når de arbejder på at håndtere lignende trusler mod deres levebrød, aktiver og lokalsamfund på begge sider af grænsen og beskytte dem selv fra en intensivering af deres fattigdoms-situation på grund af fremtidige katastrofer.
 

Aktiviteter:

Projektets aktiviteter vil hjælpe til at udvikle kapaciteten i katastrofetruede samfund i Afghanistan, så de kan begynde deres egen lokalt baserede initiativer til DRM. Gennem udveksling af erfaringer, vil tilgrænsende afghanske samfund kunne iagttage, diskutere og deltage i dele af den vellykkede Tadsjikistan-model for management af katastroferisici.

Projektet vil omfatte komparativ risikovurdering af Takhar-landsbyer og identificering af de mest udsatte lokalsamfund; etablering og uddannelse af Village Disaster Master Boards eller Village Rescue Groups; udvikling og formidling af Village Disaster Management Plans, små afbødningsprojekter, styrkelse af offentlighedens bevidsthed om DRR, og undersøgelser. Besøg vil give afghanske samarbejdspartnere mulighed for at observere og deltage i undervisning i fortalervirksomhed, simuleringer og afbødningsaktiviteter, DRR- og koordinationsmøder og rundbordssamtaler. Denne metode vil inkludere brugen af iagttagelse og en model for lokalsamfundets deltagelse i DRM planlægning.
 

Donor:

UNDP

Projektkode:

TAJ-UNDP-02 og TAJ-UNDP-03

Beliggenhed:

Darqad & Yangi Qala Districts, Takhar, Afghanistan + Kulyab & Vose Districts, Khatlon, Tajikistan (TAJ-UNDP-02) and Chahab District, Takhar Province in Afghanistan, + Kulyab & Vose Districts, Khatlon in Tajikistan (TAJ-UNDP-03)