En sund start – fase 3: Fremme af rettigheder for børn og unge med handicap i Armenien – Sikring af konsolideringen i Tavush-regionen. | Mission East

En sund start – fase 3: Fremme af rettigheder for børn og unge med handicap i Armenien – Sikring af konsolideringen i Tavush-regionen.


Project Status: 
Afsluttet

Mål:

Overordnet udviklingsmål:
At ændre holdninger og sundhedspraksisser, så børn og unge med handicap i højere grad inkluderes samt at give en stemme til dem, der lider under marginaliseringen af mennesker med handicap i det armenske samfund.

Projektets mål:
1) At konsolidere modellen med integrerede, inkluderende lokalsamfundsbaserede tilbud (identifikation, henvisning, rehabilitering, opsyn) til børn med handicap/særlige behov i en region, så den kan udbredes til andre steder i landet. Derudover skal der etableres en koordinerende instans for involverede på regerings- og civilsamfundsniveau.

2) At konsolidere resultater af fortalervirksomhed og bæredygtigheden af ”Disability Advocacy Coalition” og dens medlemmer på lokalt, regions- og nationalt niveau, så de er i stand til at støtte den armenske regering med implementeringen af FNs konvention om handicappedes rettigheder (UN CPRD).
 

Armenien

Baggrund:

I maj 2010 ratificerede den armenske regering FN’s konvention om personer med handicaps rettigheder. Alligevel er armenske børn og unge med handicap ofte stigmatiserede og har ikke lige adgang til sundhed, uddannelse og sociale tilbud.

Dette projekt er den tredje fase af ”En sund start” og bygger oven på to tidligere succesfulde Mission Øst-projekter under samme navn. ”En sund start” blev startet for at adressere den manglende koordinering og integration af rehabiliteringstilbud for børn og unge med handicap og særlige behov. Projektet bygger på en model, hvor man inddrager lokalsamfundet og skaber en integration mellem medicinske tilbud, rehabilitering og uddannelse. Formålet er at sikre en holistisk og rettighedsbaseret tilgang, hvor børn med handicap/særlige behov samt deres familier inkluderes i samfundet.

I den første fase, januar 2006 - april 2009, blev projektet implementeret i 11 lokalsamfund i regionen Armavir. I projektets anden fase, som strakte sig over to år, blev projektet implementeret i regionerne Gegharkunik and Tavush. Fattigdomsraten er høj i begge regioner, og der er et stort behov for interventioner med fokus på sårbare børn og børn med handikap samt deres familier. I fase tre bliver projektet implementeret i Tavush-regionen.

På trods af, at ”En sund start” generelt har været succesfuldt, er den tredje og konsoliderende fase afgørende, idet den skal identificere de behov, der stadig ikke er adresseret. Dertil skal der i tredje fase forberedes en præsentation af modellen til den armenske regering. Den tredje fase skal sikre projektets bæredygtighed på to områder.

For det første ved at præsentere modellen (lokalsamfundsbaseret og med fokus på integration mellem tilbud til børn og unge med handicap) over for de respektive regeringsstrukturer og civilsamfundsaktører i Armenien. For det andet sikres projektets bæredygtighed ved, at mennesker med handicap og deres organisationer styrkes til at kunne udøve fortalervirksomhed for deres egne rettigheder og for en inkluderende udvikling.

Projektet samarbejder, som i de tidligere faser, med to lokale partnere (Arabkir - Institute of Child and Adolescent Health og Bridge of Hope NGO).
 

Aktiviteter:

Centrale projektresultater:
1.1. Konsolidering af modellen med integrerede, inkluderende lokalsamfundsbaserede tilbud om identifikation, henvisning, rehabilitering og opsyn i forhold til børn og unge med handicap, som kan overføres til andre steder. Den er baseret på erfaringer fra ”En sund start” 1 og 2, implementeret på alle niveauer i Tavush-regionen og baseret på samarbejde mellem CDRC/RC, civilsamfundsaktører og lokale regeringsstrukturer.

1.2. Inkluderende og lokalt forankrede tilbud og strukturer er etableret i hele regionen og fortalervirksomhed samt opmærksomhed omkring handicappedes rettigheder er øget.

1.3. Den beskrevne model er præsenteret for den armenske regering.

1.4. ”Disability Advocacy Coalition” og dets medlemmer – specielt handicaporganisationer – har udvidet deres funktion til at være en stærk handicapbevægelse i Armenien. De deltager i og har indflydelse på udviklingen og implementeringen af handicappolitikker, som sikrer, at FN’s handicapkonvention overholdes. Dertil øger de den offentlige opmærksomhed på området gennem fortalervirksomhed.
 
 

Donor:

Det danske udenrigsministerium

Projektkode:

ARM-SHUMD-013

Beliggenhed:

Tavush-regionen, Armenien