Nyt center i Bulgarien åbnet efter års arbejde | Mission East

Nyt center i Bulgarien åbnet efter års arbejde


Indvielsen af Church and Social Centre i Bulgarien bliver fejret.
Glade børn fra nabolaget i Sofia deltager begejstrede i festlighederne.

Lørdag 11. juni var en stor dag i Mission Østs 20-årige historie.

 
Sammen med vores lokale partner i Bulgarien og vores internationale samarbejdspartner i USA, Church of God, fejrede vi den officielle åbning af Church and Social Centre i Sofia. Etableringen af et sådant center i den bulgarske hovedstad var frugten af flere års arbejde.

Centret har fungeret siden 2008, men først i de seneste måneder er alle de nødvendige aftaler med myndighederne blevet underskrevet. Det betyder, at centeret i dag fungerer helt i overensstemmelse med den oprindelige hensigt: At der skulle laves en række sociale initiativer til gavn for mange tusinde fattige bulgarere - i særdeleshed romaerne - der har brug for konkret støtte, men også for uddannelse og håb for en bedre fremtid.
 
En lang historie
Mission Østs involvering i Bulgarien begyndte i 1997, som er 10 år før, landet kom ind i EU. Dengang, såvel som i dag, var en stor del af den bulgarske befolkning ramt af økonomiske problemer, herunder arbejdsløshed. I dag er 35 procent af den erhvervsaktive befolkning arbejdsløs. '
Fra 2000 og frem oplevede landet faktisk en forbedring, men har i de senere år igen oplevet en afmatning i kølvandet på den finansielle krise. Den store underklasse i befolkningen består overvejende af romaer (tidligere kendt som sigøjnere), der officielt udgør 750.000 af den 7,5 millioner store befolkning. Uofficielt  er dobbelt så mange romaer.
 
Fra 1997 gennemførte Mission Østs partner i landet, den bulgarske Church of God, en række projekter til gavn sårbare bulgarere:
maduddeling til ældre i suppekøkkener, maduddeling til gadebørn, børnehjemsbørn kom på sommerlejre, et kartoffel-projekt uden for byen Samokov skaffede mere føde,  humanitære forsendelser blev sendt fra Danmark og Skotland, og kirken blev assisteret i tilrettelæggelsen af ​​sit sociale arbejde.
 
Et tidligere pakhus blev købt
I begyndelsen indsamlede Mission Øst i alt 250.000 dollars til disse projekter fra støtter i Danmark og Storbritannien. Men allerede i 1998 fødtes idéen om at samle de mange sociale projekter i et fælles center. Det skulle være et socialcenter i midten af ​​hovedstaden Sofia, hvorfor initiativerne kunne organiseres.

I 1999 blev et tidligere pakhus for tobak købt, og renovering af centret kunne begynde. I årene frem til 2005, brugte Mission Øst mere end 1,8 millioner dollars på køb og renovering af Church and Social Centre. Af dette beløb var 285.000 dollars blevet rejst af vores støtter i Danmark - herunder Y’s Men’s Klubber - og vores samarbejdspartner i Skotland, Blythswood Care. Hovedparten af de økonomiske midler, som var mere end 1,5 millioner dollars kom fra moderkirken Church of God i USA.
 
Problemer betød forsinkelser
Mission Østs rolle var at styre økonomien og at yde teknisk bistand til byggeprojektet med ekspertise fra både en dansk arkitekt og en dansk bygningsingeniør. Gennem flere år betød det hyppige rejser til Bulgarien for at overvåge alle faser i opførelsen af ​​bygningen.
Efter 2005 gik projektet ind i en vanskelig fase, hvor der var bekymringer om de juridiske aspekter af projektet. Disse aspekter blev først afklaret i 2008, hvorefter centret blev taget i brug.
Men først i år er de sidste renoveringer og de nødvendige tilladelser faldet endeligt på plads. 
Nu ser vi frugten af ​​de mange anstrengelser.

 
Drømmen bliver til virkelighed
Og hvilken glæde det er at se drømmen fra 1999 gå i opfyldelse. Sårbare ældre får nu mad fra køkkenet i centeret, nødhjælp bliver distribueret til roma-befolkningen i ghettoerne i byen, børnene fra ghettoer samles i centeret, de unge får undervisning i VVS, el-arbejde og byggeri, og der er særlige kurser i IT og engelsk. Otte forskellige kirker bruger nu bygningen til deres møder. Og de sociale myndigheder i hovedstaden er begejstrede for at have et moderne center, hvor socialt udsatte kan få hjælp!

Til den officielle indvielse af centeret var det store mødelokale fyldt med flere hundrede begejstrede bulgarere, et roma-orkester fra byen Sliven ledte sangen, og taler blev holdt af bulgarske og udenlandske deltagere. Fra Danmark deltog Arne Christensen fra ​​Y’s Men’s klubber, ligesom den frivillige rådgivende bygningsingeniør, Leif Martin Jensen, og René og Kim Hartzner fra Mission Øst.

Vi kan sammen fejre, at vores drøm fra 1999 er gået i opfyldelse!

 
Se flere billeder fra dagen her.