At skabe lige muligheder for børn med handicap og særlige undervisningsmæssige behov. | Mission East

At skabe lige muligheder for børn med handicap og særlige undervisningsmæssige behov.


Project Status: 
Afsluttet

 Mål:

 
Formålet med projektet er bedre at sikre og fremme rettigheder for børn med handicap og særlige behov for inkluderende undervisning og samfundsliv. Det gøres gennem forbedret kapacitet på 60 skoler, lokale strukturer og tjenesteydelser ved at skabe en kopierbar model af en "inkluderende Marz (provins)". Det foreslåede projekt har til formål at danne grundlag for at kunne høste potentialet af disse vigtige ændringer på nationalt plan i fremtiden, ved at skabe et kopierbar model for samlet tilgang til en inkluderende undervisning på provinsniveau. Modellen vil blive dokumenteret og er planlagt til senere anvendelse i andre regioner af landet.

Største donor:

Norad

Projektkode: 
ARM-NOR-001

Beliggenhed:
 Tavush Marz (administrativ enhed af 4 regioner: Dilijan, Ijevan, BERD og Noyemberyan) i Armenien.

 
 

Armenien

 Baggrund:

Projektet er et bidrag til at skabe lige muligheder for børn med handicap og særlige pædagogiske behov, til at nyde og udøve deres lige rettigheder til uddannelse og føre et aktivt og værdigt liv i deres respektive lokalsamfund. Det er bygget på de seneste fremskridt med at udvikle inkluderende undervisning i Armenien, bl.a. via tidligere/igangværende Danida-finansierede initiativer gennemført af Mission Øst og Bridge of Hope, som har ført til betydelige ændringer i mulighederne for en national inkluderende undervisning. Disse omfatter udvikling og officiel godkendelse af relevante undervisningsplaner for børn med indlæringsvanskeligheder, læreruddannelsespakker, uddannelse af lærere via kaskademodel for uddannelse, vedtagelse af en inkluderende undervisningsteori i undervisningen på Statens Pædagogiske Universitets uddannelsesprogram, forøgelse af den offentlige bevidsthed om handicapspørgsmål, udvikling af forældrestøttegrupper, lovgivningsmæssige ændringer for at sikre den juridiske ret til uddannelse for personer med særlige behov, og den første godkendelse af en række indkluderende skoler.

 

Aktiviteter:
Resultaterne af projektet vil omfatte 60 skoler med en indkluderende tilgang til uddannelse og miljø for alle børn, forbedret psykologisk og pædagogisk rådgivning (PPR), lovgivning og politikker for inkluderende undervisning, samt koordineret arbejdet mellem respektive statslige og ikke-statslige strukturer vil støtte udviklingen af lokalsamfundene i Tavush Marz i at acceptere lighed for alle dets borgere og vil være egnet til alle børn. 

I alt 1600 skolepersonaler og omkring 1500 børn med handicap og andre særlige pædagogiske behov, 1200 forældre til børn med handicap (i støttegrupper), 170 branchefolk fra forskellige niveauer af statslige institutioner vil være direkte omfattet af projektet. Indirekte modtagere omfatter alle forældre til handicappede studerende, lokale NGO'er, lokale og nationale myndigheder inden for uddannelse og beskyttelse af børn.