Februar 2006 | Mission East

Februar 2006


Hent bladet

I dette blad kigger vi tilbage på året, der er gået. I 2005 hjalp Mission Øst 250.000 mennesker i nogle af verdens fattigste lande som Nepal, Afghanistan, Tadsjikistan og Irak. En række begivenheder satte sit præg på 2005. Som en af de første nødhjælpsorganisationer var Mission Øst i stand til at reagere, da flodbølgen ramte i Sydøstasien. Du kan i bladet læse, hvordan Mission Øst gennem sit internationale samarbejde var i stand til at reagere omgående. Du kan også læse, hvordan Mission Øst i 2005 har styrket sin indsats for de udsatte og tilsidesatte handicappede børn i Armenien og en lang række afsides landsbyer i Afghanistan.