Hjælpeindsats skaber fremskridt, der holder | Mission East

Hjælpeindsats skaber fremskridt, der holder


Generalsekretær Kim Hartzner bød velkommen til Mission Østs årsmøde fra prædikestolen i Sæby Kirke.

Mission Øst hjælper mennesker midt i akut krise og håbløs fattigdom. På weekendens årsmøde blev det illustreret med krigsenken Majabin, der lærte at dyrke og sælge grøntsager til gavn for familie og landsby i Afghanistan.

Når en krigsflygtning får husly, varme og penge til mad, kan man øjeblikkeligt se, at nødhjælpen gør gavn. Når et barn med handicap kommer ud af isolation, bliver genoptrænet og til sidst inkluderet i skolen, kan man hurtigt se selvværdet vokse. Men når et helt land bogstaveligt talt er bombet tilbage til stenalderen, er det svært at se, hvad der skal til for at løfte befolkningen ud af fattigdom.

Men netop den umulige opgave har Mission Øst sat sig for at løse. Hjælpeorganisationen rækker ud til de mest marginaliserede mennesker i de mest afsidesliggende områder med den mest langsigtede hjælpeindsats, man kan forestille sig: at træne fattige i Afghanistan i at dyrke afgrøder til at spise og sælge med fortjeneste på landsbyens marked.

Afghansk krigsenke lærte at forsørge sig selv

På Mission Østs årsmøde i Sæby i søndags fortalte generalsekretær Kim Hartzner om kvinden Majabin fra det nordøstlige Afghanistan. Majabins mand døde i krigen, og hun var derfor ene om at forsørge sine fem børn. Arbejdet som tjenestepige i nabohuset gav kun fem kroner om dagen. Børnene måtte derfor gå sultne i seng. De havde ofte ondt i maven og udslæt på grund af manglende ernæring.

Vendepunktet kom, da Majabin kom på Mission Østs kursus i at producere og sælge fødevarer. Her lærte enken at dyrke grøntsager på sin lille jordlod. Med hjælp fra sine børn begyndte hun at dyrke aubergine, tomat og peberfrugt. Grøntsagerne fra køkkenhaven bruger hun nu til at producere chutney, tomatsovs og pickles, som hun sælger på markedet. I dag tjener hun op til 90 kroner om ugen og kan både forsørge familien og udvide virksomheden. Flere kvinder gør det samme. Og sammen løfter de deres landsby ud af fattigdom og viser en konstruktiv vej ud af en destruktiv situation.

Satser på tre arbejdsområder

Hjælp til selvforsørgelse er et af tre indsatsområder i Mission Østs otte arbejdslande. De to andre er nødhjælp til ofre for krig og katastrofer samt inklusion af personer med handicap. På årsmødet blev der rapporteret om ly og varme til 50.000 overlevende fra IS’ overgreb i Irak, samt husly, vand og sanitet til over 8.000 familier, som har mistet alt efter jordskælvene i Nepal sidste år. Der blev rapporteret om børn og unge med handicap i Armenien og Tadsjikistan, som familierne ikke længere gemmer væk i skam, men bringer til Mission Østs sundhedscentre, hvor de får lægehjælp og genoptræning, så de kan inkluderes i skolen og på arbejdsmarkedet. Og historier som Majabins illustrerede Mission Østs langsigtede hjælp til selvforsørgelse i lande som Afghanistan og Burma.

Men hvorfor sprede sig over så mange lande? ville en tilhører på årsmødet vide.

- Kriteriet er et østligt land, der er enten er i dyb krise eller ramt af en voldsom katastrofe, oplyste Kim Hartzner. Mission Øst har kontor i fem lande: Armenien, Irak, Tadsjikistan, Nepal og Afghanistan og håber snart at etablere et kontor i Nordkorea. Hjælpeorganisationen arbejder desuden gennem partnere i Burma og Syrien.

Minimal administrationsprocent

Mission Øst kunne på årsmødet fremlægge et flot regnskab, der viste en samlet indtægt fra offentlige og private donorer på 71,7 mio kr. Pengene blev omsat til akut nødhjælp og langsigtet udvikling i hjælpeorganisationens arbejdslande med kun 7,2 procent til administration og kommunikation herhjemme. Ud over donationer fra private givere, kirker, foreninger og fonde, modtager Mission Øst støtte fra Danida, de hollandske, norske og tyske Udenrigsministerier, samt EU og FN. Mission Øst har kontorer i Hellerup, Bruxelles og Berlin.
På årsmødet blev Carsten Wredstrøm genvalgt til bestyrelsen, og stud. jur. og juridisk assistent David Hermansen blev valgt som afløser for Benedikte Grenov.