Debat på Folkemødet: Vis rettidig omhu, og anerkend det armenske folkedrab | Mission East

Debat på Folkemødet: Vis rettidig omhu, og anerkend det armenske folkedrab


Generalsekretær Kim Hartzner og ambassadør Hrachya Aghajanyan debatterer
Generalsekretær Kim Hartzner
Ambassadør Hrachya Aghajanyan

En anerkendelse af det armenske folkedrab kan dæmpe menneskers had og forhindre nye folkedrab, lød det på Mission Østs debat-arrangement på Folkemødet torsdag.

Det summede af liv ved Mission Østs debatarrangement i Menneskerettighedsteltet på Folkemødet torsdag eftermiddag. Emnet var ellers alvorligt nok: ”Et folkemord som det armenske sker lige nu”.

Armeniens ambassadør i Danmark, Hrachya Aghajanyan, holdt oplæg og debatterede sammen med deltagerne og Mission Østs generalsekretær Kim Hartzner.

Emnet for debatten er højaktuelt, fordi det i år er præcis 100 år siden, at 1,5 millioner kristne armeniere dræbt i Det Osmanniske Rige, det nuværende Tyrkiet.

"Det er så vigtigt, at vi får anerkendt denne forbrydelse af Tyrkiet. Denne anerkendelse kan forhindre, at historien gentager sig", sagde den armenske ambassadør.

Hjælp dem, der har mistet alt

Også i dag er verden vidne til det, FN kalder ”folkemord” og ”forbrydelser mod menneskeheden” i Syrien og Nordirak.

”Det folkedrab, som sker i Mellemøsten lige nu, påvirker os alle. Det er derfor vigtigt, at vi fra dansk side hjælper dem, der nu har mistet alt, ligesom Maria Jakobsen og Karen Jeppe gjorde det under det armenske folkedrab”, sagde Kim Hartzner.

Maria Jacobsen og Karen Jeppe var missionærer, udsendt fra Danmark til Det Osmanniske Rige. Maria Jacobsen drev sammen med andre missionærer et børnehjem, og Karen Jeppe arbejdede med undervisning af børn og unge. Under krigen hjalp de begge de nødstedte, og efter krigen oprettede Karen Jeppe et modtagecenter for overlevende armeniere i Aleppo i Syrien, hvor der bl.a. blev givet lægehjælp, og Maria Jakobsen oprettede børnehjemmet Fuglereden i Libanon for overlevende armenske børn.

”Deres forbillede er ikke forældet, men noget, som vi skal bruge som en fremtidsvision i den nuværende situation”, sagde Kim Hartzner på Folkemødet.

Tag ansvar for verden

Mission Øst fik samme dag foretaget en undersøgelse af danskernes ansvarsfølelse over for forfulgte mindretal i verden. Her svarede 63,1 procent af danskerne ”ja” til spørgsmålet: ”Mener du, at vi som danskere bør hjælpe forfulgte religiøse og etniske minoriteter i andre lande?”

Denne velvilje kom også frem hos deltagerne i Mission Østs debatarrangement på Folkemødet:

”Vi er så privilegerede i Danmark. Derfor må vi også tage ansvar for dem i verden, som ikke har det på samme måde som os”, sagde en deltager.

Og vil man dæmme op for vold mod etniske og religiøse minoriteter i fx Syrien og Nordirak, begynder det med at anerkende begrebet folkedrab - også det, der skete for 100 år siden.

Stop det snigende had

Som en deltager udtrykte det med henvisning til det armenske folkedrab for 100 år siden:

”Vi skal gå foran med at anerkende folkedrabet. Det er vores pligt. Hvis vi ikke passer på, kommer hadet snigende, og det må vi ikke lade ske!”

Indlægget udløste spontane klapsalver, hvorefter ambassadør Hrachya Aghajanyan afsluttede med ordene:

”Verden kan lære af det danske udtryk: "Rettidig omhu". Det er nu, vi skal have rettidig omhu.

Mission Øst stod bag arrangementet, da organisationen er dybt engageret i at hjælpe udsatte i Armenien og forfulgte i Nordirak. I Armenien støtter Mission Øst syv sundhedscentre for børn med handicap og deres familier. I Nordirak uddeler hjælpeorganisationen nødhjælp til tusindvis af kristne og yezidier, som er fordrevet af terrorbevægelsen Islamisk Stat.