Børn skal ud af isolation | Mission East

Børn skal ud af isolation


Mission Øst #5 2015

Fællesskab og følelsen af at høre til er afgørende for et værdigt liv. Men i de lande, hvor Mission Øst arbejder, lever mange mennesker en glemt tilværelse i isolation.

Læs det nyeste nummer af Mission Øst-bladet og bliv klogere på, hvordan Mission Øst hjælper børn med handicap i Armenien og Tadsjikistan til at blive ligeværdige borgere i samfundet. Læs også om centrene i Nordirak, hvor fordrevne kvinder og børn kan bearbejde deres traumer efter krig og flugt i trygge omgivelser.