Årsrapport 2006 | Mission East

Årsrapport 2006


Hent årsreporten

2006 var året, hvor Mission Øst startede organisationens største udviklingsprojekt ("En Sund Start") i Armenien nogensinde. Det var også året, hvor vi optrappede katastrofeberedskabet i Tadsjikistan, der ofte rammes af alvorlige naturkatastrofer som jordskælv og oversvømmelser. I denne rapport, der markerer Mission Østs 15 års jubilæum, kan du også læse om Afghanistan, der fortsat er hjemland for vores største projekter.