| Mission East


I Have a Voice: Women advocating for development in Nepal

Project Code: 
NEP-PATC-002
English
Project Status: 
Complete
Project Background: 

Background:

The main problem this project intends to address is the weak position of women to advocate for their rights and to participate in decision making processes in their communities, which is worsened by the lack of capacity of civil society and state actors regarding the inclusion of women and gender issues in development planning.The project will prioritise the lack of capacity of civil society (including women themselves) to contribute to the empowerment of women for inclusion and development.

 

The reason to address this particular cause is that apart from the direct addressing of gender based injustices, women's empowerment and inclusion in development will have a multiplier effect on impact, sustainability and development as a whole in the region.

Furthermore, the target groups will be enabled to claim other rights in the future, not only from a gender perspective, but for other rights that concern the communities, with women as fundamental actors of change. This will further extending the project's multiplier effect.

In addition the project partners believe that they can have a real impact in providing solutions to these problems, through the implementation of activities which are accessible to the communities that are necessary to generate the change in the women and other stakeholders and where they have the relevant experience and trust of the communities.

Project Aims: 

Aims:

The overall development objective is ‘Women´s empowerment and civil society capacity building for inclusion and development in the Karnali Zone, Nepal’.

1) Local organizations, KIRDARC and WWS are trained in gender awareness and improved community training techniques.
2) Marginalized women are empowered through; training and access to information to play an increased role in community decision making.
3) Women Development Groups and other local community groups advocate and claim their rights in the sphere of community development, focusing on the local authority Village Development Council structure. 

Support to Nepal

Action:

The overall project strategy is to strengthen the inclusion and participation of women and marginalised groups (Dalits and people with disabilities) in community development decision making and actions.

Country: 
Menu Group: 


”Uddannelse til alle” 3: - At støtte en bæredygtig udvikling af uddannelse til alle børn med indlæringsvanskeligheder i Armenien – sikring af konsolideringen

Project Code: 
ARM-SHUMD-012
Danish
Project Status: 
Aktivt
Project Background: 

Baggrund:

“Uddannelse til alle”-projektet (TEA) er et partnerskab mellem Mission Øst og den lokale partner-NGO “Bridge of Hope” og er forløbet over 2 faser: Fase 1 varede fra september 2003 til september 2007 og anden fase fra september 2007 til september 2009. Formålet var at adressere regeringens manglende politikker og den manglende tekniske kapacitet inden for inkluderende undervisning af børn med særlige behov. Derudover var formålet at opbygge kapacitet i civilsamfundet til at kunne være fortalere for lige muligheder og adgang til uddannelse for børn med handicap.

I dag er den inkluderede undervisningsmetode blevet institutionaliseret gennem forbedrede nationale uddannelsespolitikker og -lovgivning i Armenien, nye læseplaner for børn med særlige behov, inkorporering af undervisning om inkludering og børn med særlige behov i træningsprogrammer for lærere på National Institute of Education (NIE). NIE har desuden fået forøget sin kapacitet til at undervise skoler i inkluderende undervisning på baggrund af deres egne menneskelige og materielle ressourcer. Derudover har Departement of Primary and Special Education of State Pedagogical University (SPU) inkluderet følgende undervisningsprogram for fakultetet: 6 kurser for lærerstuderende med fokus på en rettighedsbaseret og socialkonstruktivistisk tilgang til at imødekomme børn med særlige behov.

For at konsolidere disse resultater, er der stadig behov for at uddanne undervisere og studerende på det største universitet for lærere, SPU, i teori og praksis inden for inkluderende undervisning. Projektet ”Uddannelse til alle” fokuserer særligt på at støtte civilsamfundet og SPU i at reformere universitetets læreruddannelse inden for almen og specialundervisning. Formålet er at gøre lærere i stand til at undervise børn med særlige behov i landets klasseværelser.

Project Aims: 

Mål:

Overordnet udviklingsmål:
Bidrage til Armeniens opfyldelse af målene for ‘Udannelse til alle’, som er flagskibet for “Personer med handicaps ret til udannelse: Større inklusion” og ”Salamanca-erklæringen om specialundervisning gennem reformer af læreruddannelsen i Armenien”.
 
Projektmål:
1) Blandt studerende og undervisere på SPU at øge viden om og forståelsen for principper og praksis knyttet til inkluderende undervisning.
2) At konsolidere lobbyvirksomhed og aktiviteter i civilsamfundet, der bidrager til øget opmærksomhed omkring specialundervisning, ”inkluderende skoler” og læreruddannelsen.

Armenien

Aktiviteter:

Centrale aktiviteter er:
- At støtte SPU i forbedringen af deres teoretiske og praktiske undervisningsplaner for lærerstuderende ved at blive mere inkluderende. Der skal udvikles ”Metodiske retningslinjer for lærerstuderendes praktikker i inkluderende skoler” og en ”Observationshåndbog i lærerstuderendes praktikker i inkluderende skoler”. 15 mentorer skal desuden undervises i at mentorere de studerendes praktik og kursusaktiviteter på inkluderende skoler.

Country: 
Menu Group: 


Video: The Face of Hunger in North Korea

A North Korean boy suffering from malnutrition

After a harsh winter and floods which have devastated several harvests, the people of North Korea are struggling to feed themselves.

Pages

Subscribe to Mission East RSS