| Mission East


2011 Distribution af nødhjælp i form af fødevarer: Nordkorea Fase 1

Project Code: 
KOR-AEC-001
Danish
Project Status: 
Afsluttet
Project Background: 

Baggrund:

I lyset af den alvorlige fødevaremangel, som Nordkorea lige nu oplever, har den nordkoreanske regering appelleret til det internationale samfund om fødevarehjælp. Resultaterne fra den seneste behovsundersøgelse "Rapid Food Assessment Mission" er:

1. Det offentlige distributionssystem (PDS, som er det system, Nordkorea har etableret for at imødegå den kroniske fødevaremangel) vil have for lidt mad i begyndelsen af den magre periode mellem maj og juli. Det vil forøge risikoen for underernæring og andre sygdomme væsentligt, særligt i regioner med fødevareunderskud.
 
2. Flere end seks millioner sårbare mennesker har akut behov for fødevarehjælp, som må komme fra andre lande. Den internationale fødevarehjælp er nødvendig, fordi landbrugsproduktionen er blevet væsentligt formindsket, ligesom der er færre økonomiske midler til at importere varer nationalt. Derudover er der sket en reduktion eller indskrænkning i den bilaterale støtte.
 
3. Den kroniske fødevareusikkerhed, som Nordkorea oplever, har fået FN's Verdensfødevareprogram (WFP) til at anslå, at omkring 1/3 af alle børn i Nordkorea er kronisk underernærede.

Project Aims: 

Projektmål:

Projektmålet er at sørge for mad til 3.500 sårbare børn i den magre periode i Nordkorea. 

Nordkorea

Aktiviteter:

Projektet er målrettet 3.500 sårbare børn og dækker anslået 100 procent af deres fødevarebehov i anslået to måneder i løbet af den magre forårsperiode inden næste høst. .  
De enkelte vuggestuer og børnehaver, som skal modtage maden, er udvalgt af Jongu-regionens People Committee.
 

Projektkode: 

KOR-AEC-001

Beliggenhed:

Provinsen North Pyongan, Regionen Jongu
 

Country: 
Menu Group: 


2011 Emergency Food Distribution: North Korea Phase 1

Project Code: 
KOR-AEC-001
English
Project Status: 
Complete
Project Background: 

Background:

In light of severe food shortages currently being experienced in North Korea, the Government of DPRK has appealed to the international community for food assisstance. Findings from a recent Rapid Food Assessment Mission have found that:

1. The Public Distribution System (PDS, the DPRK system established to manage chronic food shortages) will have a food shortage at the beginning of the lean season which covers the months May – July. This will substantially increase the risk of malnutrition and other diseases, particularly in food deficit counties.

2. More than six million vulnerable people are in urgent need of food assistance which must come from abroad due to a substantial reduction in agricultural production and in national financial means for commercial imports, as well as a decrease or curtailment of bilateral assistance.

3. The chronic food security experienced in DPRK leads the World Food Programme to estimate that around 1/3 of all children are chronically malnourished.

Project Aims: 

Project aims:

This project aims to provide food support to 18,000 food-vulnerable children during the lean period in DPRK 

Support to North Korea

Action:

The project will target 18,000 food-vulnerable children to cover their food needs for one month during the spring lean period before the next harvest. The distribution targets nurseries and kindergartens as selected by the Jongu County’s People Committee.

The precise institutions (nurseries and kindergartens) to be targeted will be proposed by the Jongu County’s People Committee. From these, they will select the most vulnerable children. Mission East will verify the beneficiary list in person to ensure that the most-vulnerable children have been targeted. 

Country: 
Menu Group: 


Your one Euro is worth seven - autumn 2011

In Afghanistan Mission East is building a protection wall protecting the population against natural disasters such as mudslides, earthquakes and floods. Read here what a huge difference it makes to the population. 
 

Pages

Subscribe to Mission East RSS