| Mission East


Dække hullet: At gøre Bridge of Hope i stand til at vokse yderligere ved at forbedre nøglemedarbejderes tekniske kapacitet.

Project Code: 
ARM-PATC-003
Danish
Project Status: 
Afsluttet
Project Background: 

Baggrund:

En af Mission Østs primære lokale partnere, Bridge of Hope, er gået ind i en ny fase af organisatorisk udvikling med et voksende antal projekter og donorer at rapportere til. Mission Øst har tilbudt dem at styrke kapacitetsopbygningen på denødvendige områder. En vurdering identificerede to områder med behov for kapacitetsopbygning: Monitorering og evalueringer, og økonomisk og budgetmæssig styring. 

Project Aims: 

Projektmål:

Dette projekt sigter mod at forbedre den økonomiske og budgetmæssige styring så vel som Bridge of Hope's kapacitet til at monitorere og evaluere for at kunne håndtere det voksende antal projekter og donorer.

Armenien

Projektaktiviteter:

Nøgleaktiviteter for at opbygge kapaciteten til at monitorere og evaluere er: Levering af praktisk hands-on undervisning af en international ekspert inklusiv en workshop, så der kan blive udviklet en handlingsplan for monitorering og evaluering. Derudover skal der være online teknisk assistance til udviklingen af handlingsplanen, en opfølgende session i Armenien med henblik på at dække specifikke problemstillinger. 

Country: 
Menu Group: 


Bridging the Gap: Enabling Bridge of Hope to grow further by enhancing technical capacity of key staff

Project Code: 
ARM-PATC-003
English
Project Status: 
Complete
Project Background: 

Background:

One of our key local partners, Bridge of Hope, has entered a new phase of organisational development with an increasing number of projects and donors to report to. Mission East offered to support them by increased capacity building in the area's needed. An assessment identified two area's for capacity building : monitoring and evaluation and financial and budget management. 

Project Aims: 

Project Aims:

This project aims at enhancing the financial and budget management as well as the monitoring and evaluation capacities of our local partner Bridge of Hope in order to manage a growing number of projects and donors. 

Armenia

Project Activities:

Country: 
Menu Group: 


Livet på den anden side af ruden

Artak at the Bridge of Hope Center in Yerevan, Armenia

30-årige Artak er et symbol på, hvordan arbejdet i Armenien bærer frugt. Holdningen til mennesker med handicap har ændret sig markant, siden Artak blev født.

Pages

Subscribe to Mission East RSS