Pressemeddelelse: Mission Øst er operationelle i Irak med internationale eksperter | Mission East

Pressemeddelelse: Mission Øst er operationelle i Irak med internationale eksperter


Fordrevne i Dohuk området i Nordirak. (Foto: Mission Øst)

Mission Øst har etableret et team i det nordlige Irak, som er ramt af en af verdens største humanitære kriser. De udsendte eksperter skal sikre mad, rent vand og husly til fordrevne kristne og yezidier i den kurdisk styrede Dohuk provins.

Som en af få danske nødhjælpsorganisationer er Mission Øst til stede i Nordirak med en gruppe af eksperter, som skal forestå den humanitære indsats til fordel for tusindvis af fordrevne familier, der tilhører de forfulgte kristne og yezidi mindretal.

”Mission Øst har foreløbig været med til at uddele mad til 5.100 kristne, der lever i og omkring kirker, skoler og i delelejligheder. Derudover forbereder vi i øjeblikket distribuering vinterudstyr til over 1.200 yezidi-familier, der har søgt tilflugt i ufærdige bygninger og improviserede lejre. De fordrevne står foran en forfærdelig hård tid, når vinteren kommer til de kurdiske bjerge,” udtaler læge Kim Hartzner, der er generalsekretær i Mission Øst. 

Mission Øst vil sørge for mad, rent vand, samt husly og vinterpakker. Dertil kommer sikring af sanitære forhold og hygiejne, herunder pakker med sæbe og bleer til spædbørn.

Rent vand og sanitet er ekstremt vigtige foranstaltninger for at undgå epidemier i de tætpakkede lejre og andre improviserede beboelser. Endelig vil man også forsøge at yde psyko-social bistand til personer, der er blevet psykisk påvirkede af de voldelige begivenheder i den seneste tid. Dette gælder ikke mindst traumatiserede børn.

Hjælp til tusindvis af fordrevne
Organisationens målsætning er at hjælpe i tusindvis af fordrevne, men på grund af katastrofens omfang og de usikre forhold i området er det endnu usikkert, hvor mange familier man præcis vil kunne hjælpe.

”Situationen i det nordlige Irak er meget kaotisk og uoverskuelig. Men Mission Øst har indgået en aftale med den syrisk-ortodokse kirke, der har en stor berøringsflade med hovedparten af de kristne fordrevne, og som yder en fantastisk indsats under meget svære omstændigheder.

I samarbejde får vi nødhjælpen ud til de fordrevne familier. Men den syrisk-ortodokse kirke har også behov for vores ekspertbistand for at løfte denne opgave. Derudover samarbejder vi med en række internationale organisationer, så vi kan supplere hinanden med vores ressourcer, styrker og kompetencer” siger Kim Hartzner.

Mission Østs internationale team i Irak består af erfarne humanitære eksperter, som kommer fra Armenien, Tyskland, USA og Sydafrika.

De udsendte skal etablere vand, sanitet og hygiejne, sikre logistik og sikkerhed, samt varetage de komplekse administrative og finansielle opgaver under nødhjælpsindsatsen.

Mission Øst har tidligere arbejdet med internt fordrevne i Irak gennem fire år.

Kontakt for yderligere oplysninger:
Per Bergholdt Jensen | Communications Officer | Mission Øst |Telefon: (+45) 39 48 20 45  |
Mobil: (+45) 20 44 76 42 | E-mail: per.bergholdt.jensen@missioneast.org