Vasdirez får forældrene til at stå sammen | Mission East

Vasdirez får forældrene til at stå sammen


Vasdirez and her sons in a village in Armenia. Receiving help from Mission East
Vasirez' sons. The family in Armenia is receiving help from Mission East.

Vasdirez blev radikalt forandret, da hun fandt ud af, at mennesker med handicap har ret til hjælp.

Da Vasdirez Arapyans to sønner begyndte at kravle, opdagede hun, at noget var galt. De fik store buler, når de bumpede ind i stole- og bordben. Da drengene blev undersøgt, viste det sig, at de led af en blødersygdom.
 
Vasdirez datter er rask, men faderen til alle tre børn døde for flere år siden, så Vasdirez er alene om ansvaret. Den 34-årige mor er arbejdsløs, og det betyder blandt andet, at hun nogle gange må låne penge for at kunne betale for sine sønners dyre men livsvigtige medicin. Alligevel kæmper Vasdirez både for sine egne børn og for andres.

For fire år siden fik Vasdirez kontakt til Missions Østs partner, der indbød hende til at deltage i en workshop om rettigheder for mennesker med handicap.
 
Gratis skolebøger
Det ændrede Vasdirez liv radikalt:
 
”Hvis jeg ikke havde deltaget, ville jeg ikke vide, hvad mine rettigheder er ifølge lovgivningen. Jeg har for eksempel fundet ud af, at mine børn har ret til gratis skolebøger, fordi jeg ikke har noget arbejde, og fordi jeg er enlig forsørger,” fortæller Vasdirez.
 
Sønnerne, Armen og David, går glip af en del skoletimer på grund af deres sygdom.
På et tidspunkt blev Armen pålagt at gå en klasse om, fordi han ikke havde været til nok timer, til trods for at han kunne pensum. Men med støtte fra Mission Øst fik Vasdirez ændret beslutningen, så han kunne fortsætte på næste klassetrin.
 
Vasdirez deltager også i såkaldte rundbordssamtaler på nationalt niveau for forældre til børn med blødersygdomme.
 
”Nu sker der ikke noget på drengenes skole, uden at jeg deltager,” slår hun fast.
 
Efter at Vasdirez har fået adgang til viden om rettigheder for børn med handicap hos Mission Østs partner, rådgiver hun også andre i samme situation som hun selv. På den måde spredes informationerne som ringe i vandet, så mange flere får viden om, hvad de og deres børn har ret til.
 
Læreren ignorerede ham
”Der var en dreng i en af de ældre klasser, som havde et tale/høre-problem og blev ignoreret af lærerne, fordi de ikke kunne håndtere problemet. For at hjælpe drengen talte jeg med de andre forældre, og vi krævede, at lærerne blev opmærksomme på barnet og brugte en inkluderende tilgang,” fortæller Vasdirez og fortsætter:
 
”Når jeg lærer noget nyt, tager jeg det straks med til forældrerådet på skolen. Og når forældrene vil ansøge om hjælp, ved jeg altid, hvor jeg skal sende dem hen. Nemlig til Mission Østs partner, for jeg ved, at de vil hjælpe,” fortæller hun.
 
Hun har også hjulpet andre forældre, der havde ret til gratis skolebøger, men som var flove over at spørge.
 
”Handicap er et stort tabu i vores samfund,” slutter Vasdirez.