Pressemeddelelse: Dansk bistand bør gå til civilsamfundet | Mission East

Pressemeddelelse: Dansk bistand bør gå til civilsamfundet


Afghan children receiving help from Danish Mission East

De utallige danske bistandsmillioner til Afghanistan bør i højere grad gå til civilsamfundet for at forbedre udviklingen.

En evaluering fra Danida viser, at det er svært opbygge den afghanske stat. Den store internationale bistand til statsapparatet skaber afhængighed, og donorernes prioriteringer bliver styrende. Samtidig er det vanskeligt at undgå korruption og svindel.

”Der er brug for en bedre balance. Det er fint, at evalueringen også viser gode resultater, men man skal være forsigtig med at give så stor en del af hjælpen gennem de afghanske myndigheder. I mange afghaneres øjne mangler regeringen legitimitet,” siger generalsekretær i Mission Øst, Kim Hartzner.

Han peger på, at civilsamfundets behov skal opprioriteres, når bistandsmilionerne skal fordeles.

”En stor del af den internationale bistand til Afghanistan er møntet på de konfliktramte områder. Det giver en skæv fordeling, hvor man ikke tager udgangspunkt det, befolkningen har brug for. Det betyder også, at man ikke arbejder nok i de relativt roligere provinser, hvor det rent faktisk er muligt at give effektiv bistand,” siger generalsekretæren, der understreger, at Afghanistans fremtid er tæt bundet sammen med befolkningens levevilkår.

”Når levevilkårene og de lokale strukturer for den enkelte afghaner forbedres, styrkes hele samfundet. Et raskt og mæt menneske kan bidrage til at forbedre sin hverdag og være med til at tage ansvar i sit lokalsamfund. Det medansvar skaber grundlaget for den demokratiske kultur, som er afgørende for opbygningen af Afghanistan,” siger Kim Hartzner.

De bistandsmidler, der på nuværende tidspunkt bliver kanaliseret ud til befolkningen, gør en endog meget stor forskel i lokalområderne.

”Jeg glæder mig over, at evalueringen anerkender den store indsats, som blandt andre Mission Øst udfører ved at etablere eksempelvis kvindergrupper og låne/sparegrupper. Det styrker kvinders rettigheder og er med til at forbedre levevilkårene for mange tusinde mennesker,” siger han.

 
For yderlige kommentarer og oplysninger, kontakt journalist og PR Manager Maria Callesen på 20 44 76 42 eller maria.callesen@missioneast.org.
 
Mission Øst er en dansk hjælpeorganisation, der yder akut nødhjælp og langsigtet udviklingshjælp i Østeuropa og Asien. Siden 2001 har Mission Øst  arbejdet i Afghanistans nordøstlige provinser med fokus på forbedring af levevilkårene. Blandt andet er der etableret 14.000 landsby-latriner og undervist flere end 250.000 afghanere i hygiejne. Det har flere steder sænket dødeligheden med op til 85 procent. Derudover har op mod 150.000 mennesker lært at have hønsehold, bistader og at etablere overskudsgivende køkkenhaver. Med mere end 200 km vej har afghanerne samtidig fået lettere adgang til lægehjælp og markeder, hvor de kan handle med deres varer og dermed skabe en indtægt.
 
August 2012