Sådan ændres et helt lands skolesystem | Mission East

Sådan ændres et helt lands skolesystem


Edmond fra Armenien med sin mor

Mission Øst er rykket ind på Det Pædagogiske Universitet i Armenien for at hjælpe med at uddanne den næste generation af skolelærere i at undervise børn med handicap.
 
Det gør en verden til forskel for tusindvis af børn som 10-årige Edmond.
Han er hyperaktiv, og da han var yngre, kunne han ikke sidde stille længere end et kvarter ad gangen. Så rejste han sig fra sin plads og gik rundt mellem de andre børn i klasselokalet. 

Han havde svært ved at tage viden til sig og forstyrrede samtidig sine kammerater i deres undervisning. Men lærerne gav ikke op.
“Da Edmond begyndte i klassen, kunne han ikke engang holde på en blyant,” fortæller Sofia, en af skolens specialister, som Mission Øst har været med til at uddanne.
Med hjælp fra hende og de andre ansatte skriver og tegner Edmond i dag på livet løs.
 
Mange børn forsømmes 
Som en arv fra det gamle sovjet har skolegang i Armenien i mange år været præget af stringent tavleundervisning.
Hyperaktive børn, børn med tale- og høreproblemer, ordblinde børn, eller børn med et andet handicap, der kræver særlig opmærksomhed, bliver groft forsømt. Mens de stærke elever bliver stærkere, bliver de svage kun svagere. Ved at tage fat om roden håber Mission Øst at kunne ændre et helt lands skolesystem.
 
Der skal være plads til børn med særlige behov. Som en del af en mangeårig indsats modtager 2.400 studerende ved Det
Pædagogiske Universitet derfor undervisning i at inkludere disse elever i deres egen undervisning. Dette nye tiltag skal være med til at lukke endnu et hul i skolesystemet.
 
En fremtid med slips
”Jeg har set en stor forandring hos Edmond, siden han startede her på skolen,” siger
Edmonds mor.
 
”Nu kan han sidde stille og lytte efter. Jeg kan have en samtale med ham nu!” smiler hun.

For Edmond betyder det alverden, at han ikke mødes med diskrimination og misbilligende blikke, når han træder ind i klasselokalet. Omsorgen fra hans lærere og kammerater motiverer ham til at overvinde sine forhindringer.
 
Engelsk og matematik er hans yndlingsfag, og han har allerede lagt planer for sin fremtidige karriere:
 
”Jeg drømmer om at få et arbejde, hvor jeg skal gå med uniform og bære slips!” siger han forventningsfuldt.
 
8.000 børn har brug for ekstra hjælp
Der findes flere end 8.000 børn med handicap i Armenien i dag. De fleste af dem er udelukket fra uddannelsessystemet, fordi skolerne på nuværende tidspunkt ikke har kapacitet til at tage sig af børn med særlige undervisningsbehov.
 
Sammen med den lokale partnerorganisation i Armenien underviser Mission Øst lige nu 2.400 studerende ved Armeniens Pædagogiske Universitet, så de i fremtiden bliver i stand til at inkludere børn med indlæringsvanskeligheder i deres undervisning.