Om Armenien | Mission East

Om ArmenienArmenien kort Mission Øst

Om Armenien

Armenien er et lille land med få naturressourcer i en historisk skrøbelig del af verden. Landet gennemgik en voldsom økonomisk krise i slutningen af 1980'erne efter kombinationen af et kraftigt jordskælv, Sovjetunionens sammenbrud og omkostningerne ved konflikten med Azerbaijan over Nagorno Karabagh.
 
Armeniens økonomi er vokset støt siden 1994, men har været meget afhængig af international hjælp og pengeoverførsler fra emigranter. I forbindelse med den globale finanskrise er den armenske økonomi blevet dårligere på grund af en skarp nedgang i eksport, turisme og udenlandske pengeoverførsler og investeringer. Fattigdommen er vokset til mere end 35 procent.
 
Få mere statistik om Armenien her
 
Generelt er de offentlige udgifter til uddannelsesområdet meget lave, og det har betydet, at undervisnings-faciliteterne er blevet nedslidte, at der mangler moderne undervisningsmaterialer, og at lærerlønningerne er lave. Dertil kommer en dårlig udnyttelse af kapaciteten i systemet, herunder overbemanding. Mission Øst arbejder blandt andet inden for uddannelsesområdet i Armenien.
 
Læs mere om Armenien her
 
Enorme udfordringer
De seneste ti år har den armenske regering gennemgået en positiv udvikling med hensyn til håndtering og reformer af økonomien. Men der er stadig enorme udfordringer med at afskaffe korruption og inden for områder som sundhed, uddannelse og handicap. Sidstnævnte er kerneområder i Mission Østs virke i Armenien. Sundheds- og uddannelsessektoren er blandt de dårligst finansierede i de tidligere sovjetrepublikker.
 
Store resultater efter 20 år af Mission Østs samarbejde med civilsamfundet i Armenien
Blandt Mission Østs største resultater i Armenien er udviklingen af love om rettigheder for mennesker med handicap. Et andet stort resultat er den armenske regerings underskrivningen af de internationale konventioner, der beskytter mennesker med handicap og en generel øget bevidsthed om handicap i det armenske samfund.
 
Opbygning af civilsamfundets kapacitet er kernen i Mission Østs arbejde. Der er blevet arbejdet på at opbygge kapaciteten af og gennemføre projekter gennem mere end 25 lokale ngo'er. Mission Øst har også hjulpet med at etablere Disability Advocacy Coalition, en platform for armenske handicaporganisationer. Kapacitetsopbygning af de nationale og lokale myndigheder indgår i alle projekter, hvilket støtter dem i at tilpasse sig og udvikle politikker, som er relevante for mennesker med handicap, inklusiv undervisning, børnerettigheder og medicinske og sociale spørgsmål. Derudover har vores lokale landekontor opbygget gode relationer og et stærkt omdømme i landlige områder med lokalsamfundene og de lokale myndighederne.
 
Læs mere om Mission Østs involvering i Armenien her
 
Tilbage til Armenien forsiden