Mod Undervisning for Alle: - Bæredygtig udvikling af undervisning for børn med indlæringsvanskeligheder i Armenien | Mission East

Mod Undervisning for Alle: - Bæredygtig udvikling af undervisning for børn med indlæringsvanskeligheder i Armenien


Project Status: 
Afsluttet

Mål:
I overensstemmelse med konventionen om børns rettigheder samt andre konventioner og nationale lovgivninger vil dette projekt bidrage til, at Armenien opnår Undervisning for Alle. Dette opnås ved blandt andet at støtte Uddannelsesministeriet i at sørge for lige rettigheder til børn med indlæringsvanskeligheder.

Største donor: Udenrigsministeriet

Projektkode: ARM-S9-008

Beliggenhed: Armenien

Armenien

Baggrund:

Børn med indlæringsvanskeligheder bliver ofte stigmatiseret og forsømt i Armenien. Det viser sig især på uddannelsesområdet. Børn med indlæringsvanskeligheder har ikke haft adgang til undervisning, der er tilpasset deres specielle behov. I stedet er de blevet begrænset til institutioner, som har forsøgt at "rette op" på deres "defekter". Den manglende forståelse for dette handicap har betydet, at forældre ikke ved, hvor stor en værdi, deres børn har, og hvordan de hjælper børnene med at udvikle sig.

Mission Øst har arbejdet med specialundervisning i Armenien i en årrække og har arbejdet for at ændre samfundets holdning til børn med indlæringsvanskeligheder.

"Mod Undervisning for Alle"-projektet, der løber over fire år, udføres i samarbejde med den lokale organisation Bridge of Hope.

Aktiviteter:
Projektet går ud på at udvikle en forbedret national læseplan for børn med indlæringsvanskeligheder i Armenien med undervisningsmaterialer, der er designet til at give hvert barn en uddannelse, der imødekommer deres individuelle potentiale og sørger for, at børnene bliver integreret i resten af samfundet.

Der bliver etableret støttegrupper for forældrene for at hjælpe familierne med at beskytte børnenes rettigheder, forstå børnenes behov, blive mere involveret i deres uddannelse og at være stolt af deres børns præstationer.

Lærerne bliver uddannet i at undervise efter den særlige læseplan for børn med indlæringsvanskeligheder, og fysiske forbedringer i skolerne skal skabe et bedre skolemiljø.

Opmærksomhedsskabende aktiviteter som for eksempel mediekampagner om handicappede børn som ligestillede medlemmer af samfundet er kommet på dagsordenen. Lobbyaktiviteter har støttet tilblivelsen af en ny lov, der for første gang sikrer børn med indlæringsvanskeligheder retten til en uddannelse.