September 2010 | Mission East

September 2010


Forsiden til september bladet

Rent drikkevand til 1,6 milliarder flere mennesker og 58 millioner færre undervægtige småbørn er, hvad verden blandt andet har opnået på blot tyve år. Hvad gør Mission Øst for, at vi når 2015 Målene? Læs også om danske Tatevik, der har været i praktik i fødelandet Armenien, og om de afghanske mænd, der ikke skammer sig over, at deres koner arbejder.