Med uddannelse kan nødlidende klare sig bedre | Mission East

Med uddannelse kan nødlidende klare sig bedre


Mission Østs magasin viser, hvordan børn og unge løftes ud af fattigdom gennem uddannelse.
Karine og Hakob bor i en skurvogn sammen med deres forældre i den fattige Tavush-provins i Armenien. Deres skolelærere er nu blevet trænet i inkluderende undervisning af Mission Øst.

Akut nødhjælp i verdens brændpunkter er et ’must’. Men der er også brug for en langsigtet indsats, hvis en befolkning skal ud af ekstrem fattigdom. Et nyt magasin viser, hvordan uddannelse er en uundværlig del af Mission Østs arbejde.

Mission Øst hjælper nødlidende til en tålelig tilværelse – men hjælpen stopper ikke dér.

– Skal mennesker komme ud af ekstrem fattigdom og hjælpe andre til det samme, må de have viden og lære færdigheder, som sikrer deres familier og lokalsamfund en bæredygtig fremtid, skriver Mission Østs generalsekretær Kim Hartzner i Mission Østs magasin som de næste par dage lander i danske postkasser.

Den danske hjælpeorganisation yder både akut nødhjælp til ofre for krig i Irak og jordskælv i Nepal og yder langsigtet udviklingshjælp til børn med handicap i lande som Armenien og Tadsjikistan.

Et af disse langsigtede tiltag er uddannelse. I magasinet kan læserne bl.a. møde børnene Karine og Hakob i Armenien, som begge døjer med handicap. Men heldigvis tager skolerne højde for børnenes indlæringsvanskeligheder. Det sker, efter at Mission Øst har givet lærerne efteruddannelse i inkluderende undervisning. Børnene har nu bedre chancer for at stifte familie og få et arbejde i fremtiden.

– Uddannelse giver viden og færdigheder til, at børn og unge kan forme deres fremtid til gavn for deres familier og lokalsamfund, skriver Kim Hartzner i sin leder.

Viden giver også perspektiv, håb og drømme for fremtiden, fortsætter generalsekretæren.

– Viden og læring lægger en bund af sundt selvværd i børnene og de unge – hvad enten de har handicap, lever på katastrofernes holdeplads eller mangler de mest basale livsfornødenheder som rent drikkevand.

Kim Hartzner fortæller gerne mere om hjælpeorganisationens arbejde i syv af verdens brændpunkter. Mission Østs magasin sendes gratis til alle journalister, der ønsker det.