Nepal-DK | Mission East

Nepal-DKFødevarehjælp til oversvømmelsesofre i Nepal

Children, flood, Karnali, Nepal

Voldsomme oversvømmelser i Indien og Nepal har allerede kostet flere end hundrede menneskeliv, og endnu flere er forsvundet. Mission Øst er i gang med at få fødevarehjælp frem til ofrene i Nepal.
 Civilsamfund for Inklusion: Opbygning af inkluderende tilgange til kvinder med handicap i Humla

Project Code: 
NEP-CISU-04
Danish
Project Status: 
Afsluttet
Project Background: 

 

Baggrund:

 

I Nepals fjerntliggende og isolerede landdistrikter i Karnali-zonen er personer med handicap ekstremt sårbare på grund af socio-kulturelle praksisser, barske geografiske forhold og regionens fjerne beliggenhed. Deres rettigheder bliver ikke værnet om, og deres værdighed bliver ikke respekteret. Især kvinder med handicap lever under særdeles vanskelige forhold på grund af manglende støtte fra staten og civilsamfundet.

Den lokale organisation Women’s Welfare Service (WWS) er den første organisation i Humla-distriktet, beliggende i Karnali-zonen, der har ambitioner om at skifte fra en kortsigtet, ikke-bæredygtig velgørenhedstilgang til en rettighedsbaseret og inkluderende tilgang, der sikrer varige løsninger for personer med handicap. WWS er de seneste år vokset både i størrelse og kapacitet og er yderst respekteret og succesfuld i Humla, men organisationen har endnu ikke adresseret spørgsmålet om personer med handicap.

I en analyse af WWS’ institutionelle kapacitet i forhold til køn og handicap blev det fundet, at inklusion af personer med handicap udgør et stort behov i organisationens målgruppe. Dette projekt sigter på at etablere handicap som et systematisk tværgående hensyn i WWS’ arbejde og derigennem sigte mod en stærkt inkluderende organisation, hvilket der er god mulighed for i betragtning af størrelsen og omfanget af WWS’ hidtidige arbejde.

Mission Øst ønsker at støtte WWS flere år fremover, da det er den eneste kvindeorganisation, der ønsker at beskæftige sig med inddragelse af kvinder med handicap i Humla. Dette ønske kommer af, at WWS har været partner i et andet Mission Øst-projekt med navnet ”Jeg har en stemme”, som sigter på at styrke kvinders rettigheder i Karnali-zonen, men hvor det har været vanskeligt at inddrage kvinder med handicap. Desuden har WWS’ direktør selv et handicap, og hun er derfor fuldt bevidst om forholdene for mennesker, der lider under stigmatisering og eksklusion fra deres lokalsamfund. 

 

Project Aims: 

 

Mål:

 

At styrke marginaliserede kvinder med handicap i Humla-distriktet, Nepal, til at tale for deres rettigheder og forbedre deres situation.

Women Welfare Service (WWS) bliver en handicap-inkluderende organisation, der er i stand til at adressere de problemer, kvinder med handicap i Humla, møder.

 

Projektaktiviteter

Projektet vil forbedre WWS’ kapacitet og forøge medarbejderes såvel som bestyrelsesmedlemmers viden og kompetencer inden for handicap-inklusion for derigennem at sikre en effektiv inklusiv tilgang på et højt niveau.

Implementeringen af en inklusiv tilgang har ikke kun indflydelse på organisationens projekter, men også på organisationen selv og dens strategier, tilgange, holdninger og ledelse.

Det betyder at:

  • WWS’ bestyrelse opgraderer den strategiske vision og organisationens program, hvilket er essentielt i forhold til at adressere det behov for inklusion, som beboerne i Humla og i særdeleshed kvinderne vil møde i fremtiden i relation til befolkningstilvækst, knaphed på naturressourcer, klimaforandringer og landets politiske transformation.
  • At organisationen må justere deres finansielle planlægning og personalepolitikker til at blive handicap-venlige, og i forhold til eksempelvis adgang til bygninger og tilpassede arbejdsrum selv må blive en model for inklusion og agere fortaler over for andre lignende organisationer i Humla.  

 

 

Donor:

Civilsamfund i Udvikling (CISU)

 

 

Projektkode:

NEP-CISU-04

 

 

Beliggenhed:

Humla-distriktet, Karnali-zonen, Nepal

 

Menu Group: 
Country: 


En stemme til Nepals kvinder

Women in Nepal being educated by Mission East

I de fjerne og fattige bjergegne i det nordvestlige Nepal er det kvindernes lod at samle foder til dyrene, passe dem, bære de enorme hølæs på nakken og lave mad til familien. Det er benhårdt arbejde. Alligevel finder kvinderne tid til at lære nyt.
 

Pages

Subscribe to RSS - Nepal-DK