Armenia-DK | Mission East

Armenia-DKEn sund start – fase 3: Fremme af rettigheder for børn og unge med handicap i Armenien – Sikring af konsolideringen i Tavush-regionen.

Project Code: 
ARM-SHUMD-013
Danish
Project Status: 
Afsluttet
Project Background: 

Baggrund:

I maj 2010 ratificerede den armenske regering FN’s konvention om personer med handicaps rettigheder. Alligevel er armenske børn og unge med handicap ofte stigmatiserede og har ikke lige adgang til sundhed, uddannelse og sociale tilbud.

Dette projekt er den tredje fase af ”En sund start” og bygger oven på to tidligere succesfulde Mission Øst-projekter under samme navn. ”En sund start” blev startet for at adressere den manglende koordinering og integration af rehabiliteringstilbud for børn og unge med handicap og særlige behov. Projektet bygger på en model, hvor man inddrager lokalsamfundet og skaber en integration mellem medicinske tilbud, rehabilitering og uddannelse. Formålet er at sikre en holistisk og rettighedsbaseret tilgang, hvor børn med handicap/særlige behov samt deres familier inkluderes i samfundet.

I den første fase, januar 2006 - april 2009, blev projektet implementeret i 11 lokalsamfund i regionen Armavir. I projektets anden fase, som strakte sig over to år, blev projektet implementeret i regionerne Gegharkunik and Tavush. Fattigdomsraten er høj i begge regioner, og der er et stort behov for interventioner med fokus på sårbare børn og børn med handikap samt deres familier. I fase tre bliver projektet implementeret i Tavush-regionen.

På trods af, at ”En sund start” generelt har været succesfuldt, er den tredje og konsoliderende fase afgørende, idet den skal identificere de behov, der stadig ikke er adresseret. Dertil skal der i tredje fase forberedes en præsentation af modellen til den armenske regering. Den tredje fase skal sikre projektets bæredygtighed på to områder.

For det første ved at præsentere modellen (lokalsamfundsbaseret og med fokus på integration mellem tilbud til børn og unge med handicap) over for de respektive regeringsstrukturer og civilsamfundsaktører i Armenien. For det andet sikres projektets bæredygtighed ved, at mennesker med handicap og deres organisationer styrkes til at kunne udøve fortalervirksomhed for deres egne rettigheder og for en inkluderende udvikling.

Projektet samarbejder, som i de tidligere faser, med to lokale partnere (Arabkir - Institute of Child and Adolescent Health og Bridge of Hope NGO).
 

Project Aims: 

Mål:

Overordnet udviklingsmål:
At ændre holdninger og sundhedspraksisser, så børn og unge med handicap i højere grad inkluderes samt at give en stemme til dem, der lider under marginaliseringen af mennesker med handicap i det armenske samfund.

Projektets mål:
1) At konsolidere modellen med integrerede, inkluderende lokalsamfundsbaserede tilbud (identifikation, henvisning, rehabilitering, opsyn) til børn med handicap/særlige behov i en region, så den kan udbredes til andre steder i landet. Derudover skal der etableres en koordinerende instans for involverede på regerings- og civilsamfundsniveau.

2) At konsolidere resultater af fortalervirksomhed og bæredygtigheden af ”Disability Advocacy Coalition” og dens medlemmer på lokalt, regions- og nationalt niveau, så de er i stand til at støtte den armenske regering med implementeringen af FNs konvention om handicappedes rettigheder (UN CPRD).
 

Armenien

Aktiviteter:

Centrale projektresultater:
1.1. Konsolidering af modellen med integrerede, inkluderende lokalsamfundsbaserede tilbud om identifikation, henvisning, rehabilitering og opsyn i forhold til børn og unge med handicap, som kan overføres til andre steder. Den er baseret på erfaringer fra ”En sund start” 1 og 2, implementeret på alle niveauer i Tavush-regionen og baseret på samarbejde mellem CDRC/RC, civilsamfundsaktører og lokale regeringsstrukturer.

Country: 
Menu Group: 


Video: Armeniens nye gartnere og tæppevævere

Lige nu er 87 unge mennesker med et handicap ved at skrive historie i Armenien.Mod Undervisning for Alle: - Bæredygtig udvikling af undervisning for børn med indlæringsvanskeligheder i Armenien

Project Code: 
ARM-S9-008
Danish
Project Status: 
Afsluttet
Project Background: 

Baggrund:

Børn med indlæringsvanskeligheder bliver ofte stigmatiseret og forsømt i Armenien. Det viser sig især på uddannelsesområdet. Børn med indlæringsvanskeligheder har ikke haft adgang til undervisning, der er tilpasset deres specielle behov. I stedet er de blevet begrænset til institutioner, som har forsøgt at "rette op" på deres "defekter". Den manglende forståelse for dette handicap har betydet, at forældre ikke ved, hvor stor en værdi, deres børn har, og hvordan de hjælper børnene med at udvikle sig.

Mission Øst har arbejdet med specialundervisning i Armenien i en årrække og har arbejdet for at ændre samfundets holdning til børn med indlæringsvanskeligheder.

"Mod Undervisning for Alle"-projektet, der løber over fire år, udføres i samarbejde med den lokale organisation Bridge of Hope.

Aktiviteter:
Projektet går ud på at udvikle en forbedret national læseplan for børn med indlæringsvanskeligheder i Armenien med undervisningsmaterialer, der er designet til at give hvert barn en uddannelse, der imødekommer deres individuelle potentiale og sørger for, at børnene bliver integreret i resten af samfundet.

Der bliver etableret støttegrupper for forældrene for at hjælpe familierne med at beskytte børnenes rettigheder, forstå børnenes behov, blive mere involveret i deres uddannelse og at være stolt af deres børns præstationer.

Lærerne bliver uddannet i at undervise efter den særlige læseplan for børn med indlæringsvanskeligheder, og fysiske forbedringer i skolerne skal skabe et bedre skolemiljø.

Opmærksomhedsskabende aktiviteter som for eksempel mediekampagner om handicappede børn som ligestillede medlemmer af samfundet er kommet på dagsordenen. Lobbyaktiviteter har støttet tilblivelsen af en ny lov, der for første gang sikrer børn med indlæringsvanskeligheder retten til en uddannelse.
Project Aims: 

Mål:
I overensstemmelse med konventionen om børns rettigheder samt andre konventioner og nationale lovgivninger vil dette projekt bidrage til, at Armenien opnår Undervisning for Alle. Dette opnås ved blandt andet at støtte Uddannelsesministeriet i at sørge for lige rettigheder til børn med indlæringsvanskeligheder.

Største donor: Udenrigsministeriet

Projektkode: ARM-S9-008

Beliggenhed: Armenien

Armenien
Country: 
Menu Group: 

Pages

Subscribe to RSS - Armenia-DK