Armenien | Mission East

ArmenienMod Undervisning for Alle: - Bæredygtig udvikling af undervisning for børn med indlæringsvanskeligheder i Armenien

Project Code: 
ARM-S9-008
Danish
Project Status: 
Afsluttet
Project Background: 

Baggrund:

Børn med indlæringsvanskeligheder bliver ofte stigmatiseret og forsømt i Armenien. Det viser sig især på uddannelsesområdet. Børn med indlæringsvanskeligheder har ikke haft adgang til undervisning, der er tilpasset deres specielle behov. I stedet er de blevet begrænset til institutioner, som har forsøgt at "rette op" på deres "defekter". Den manglende forståelse for dette handicap har betydet, at forældre ikke ved, hvor stor en værdi, deres børn har, og hvordan de hjælper børnene med at udvikle sig.

Mission Øst har arbejdet med specialundervisning i Armenien i en årrække og har arbejdet for at ændre samfundets holdning til børn med indlæringsvanskeligheder.

"Mod Undervisning for Alle"-projektet, der løber over fire år, udføres i samarbejde med den lokale organisation Bridge of Hope.

Aktiviteter:
Projektet går ud på at udvikle en forbedret national læseplan for børn med indlæringsvanskeligheder i Armenien med undervisningsmaterialer, der er designet til at give hvert barn en uddannelse, der imødekommer deres individuelle potentiale og sørger for, at børnene bliver integreret i resten af samfundet.

Der bliver etableret støttegrupper for forældrene for at hjælpe familierne med at beskytte børnenes rettigheder, forstå børnenes behov, blive mere involveret i deres uddannelse og at være stolt af deres børns præstationer.

Lærerne bliver uddannet i at undervise efter den særlige læseplan for børn med indlæringsvanskeligheder, og fysiske forbedringer i skolerne skal skabe et bedre skolemiljø.

Opmærksomhedsskabende aktiviteter som for eksempel mediekampagner om handicappede børn som ligestillede medlemmer af samfundet er kommet på dagsordenen. Lobbyaktiviteter har støttet tilblivelsen af en ny lov, der for første gang sikrer børn med indlæringsvanskeligheder retten til en uddannelse.
Project Aims: 

Mål:
I overensstemmelse med konventionen om børns rettigheder samt andre konventioner og nationale lovgivninger vil dette projekt bidrage til, at Armenien opnår Undervisning for Alle. Dette opnås ved blandt andet at støtte Uddannelsesministeriet i at sørge for lige rettigheder til børn med indlæringsvanskeligheder.

Største donor: Udenrigsministeriet

Projektkode: ARM-S9-008

Beliggenhed: Armenien

Armenien
Country: 
Menu Group: 


En Sund Start: - At fremme rettighederne for børn og unge med handicap i Armenien, fase II Tavush og Gegharkunik

Project Code: 
ARM-SHUMD-011
Danish
Project Status: 
Afsluttet
Project Background: 

Baggrund:
Trods det faktum, at Armenien har underskrevet FN's konvention om handicappedes rettigheder fra 2007, er der stadig en stor stigmatisering knyttet til det at have et handicap. Skolevæsenet og sundhedssystemet er ikke i stand til at levere de samme muligheder til handicappede børn og unge.
Dette projekt bygger på det vellykkede Mission Øst pilot-projekt "En Sund Start", som er blevet gennemført i 11 samfund i Armavir-regionen siden december 2005. Nu udvides aktiviteterne til to andre regioner. Både Gegharkunik og Tavush regionerne viser en meget høj grad af fattigdom og mange sårbare mennesker, der har et stærkt behov for indgreb rettet mod handicappede børn og deres familier. Dette projekt gennemføres i samarbejde med to lokale partnerorganisationer; Arabkir (institution for børn og unges sundhed) og Bridge of Hope.

Aktiviteter:
Projektet omfatter følgende aktiviteter:
- Etablering af et handicap overvågnings- og identifikationssystem, så der er pålidelige statistiske data til rådighed om handicap.
- Etablering af centrale familie- og børnecentre i 20 lokalsamfund i projektets områder.
- Oprettelse af støttegrupper i lokalsamfundet og mobilisering af lokalsamfundets indsats og ressourcer til at være fortaler for handicappedes rettigheder.
- Udvikling af handlingsplaner for f.eks. fortalervirksomhed i lokalsamfundene baseret på lokale forhold og prioriteringer.
- Skabe positive ændringer i den offentlige holdning og accept i specifikke samfund over for børn og unge med handicap og deres familier.
- Vurdering af den sundhedsmæssige status for børn med udviklingsmæssige problemer/handicap i de valgte områder samt udarvejde en plan for indgreb.
- Dygtiggøre primære og sekundære sundhedsfaciliteter i målområderne til at være i stand til at sørge for tidlig diagnose, henvisning og opfølgning til børn med udviklingsmæssige problemer/handicap.
- Uddanne personale fra regionale børneudviklings- og rehabiliteringscentre i begge regionale hovedstæder for at skabe bæredygtig rehabiliteringspleje for børn fra de udvalgte lokalsamfund såvel som i andre områder i begge regioner.
- Styrke mødre/familier med børn med handicap, så de viser korrekte holdninger og yder en bedre hjemmepleje for deres børn.
- Promovering af et ressource centre, der yder støtte til aktiviteter, der skal forhindre handicaps; styrke samarbejdet med partnere og familier.
- Lokale myndigeheder fremviser støtte til projektet samt til udvidelse af projekter i andre distrikter.
- Etablering af stærke civilsamfundsorganisationer, der taler for handicappedes rettigheder på regionalt niveau.
- Støtte et handicap-koordineringsråd og en handicap-fortalerkoalition, der taler på vegne af personer med handicap og deres familier og koordinerer handicapspørgsmål.

Project Aims: 

Mål: Ved projektets afslutning vil børn og unge med handicap have adgang til almindelige serviceydelser i 20 armenske samfund, såsom adgang til skole og sundhedsmæssige faciliteter. Derudover vil disse børn få den nødvendige viden og færdigheder til at organisere sig i støttegrupper i lokalsamfundet, og oprette et støttenetværk og udføre fortalervirksomhed for handicappedes rettigheder. Andre vigtige projektmål er etablering af et bæredygtigt system til forebyggelse, identificering og behandling af børnehandicap samt at gøre handicaporganisationer i stand til at foretage et koordineret rådgivningsarbejde hos nationale og regionale myndigheder.

Største donor:
 Det Danske Udenrigsministerium

Projektkode: 
ARM-SHUMD-011

Beliggenhed:
 Tavush and Gegharkunik, Armenia

Armenien
Country: 
Menu Group: 


At skabe lige muligheder for børn med handicap og særlige undervisningsmæssige behov.

Project Code: 
ARM-NOR-001
Danish
Project Status: 
Afsluttet
Project Background: 

 Baggrund:

Projektet er et bidrag til at skabe lige muligheder for børn med handicap og særlige pædagogiske behov, til at nyde og udøve deres lige rettigheder til uddannelse og føre et aktivt og værdigt liv i deres respektive lokalsamfund. Det er bygget på de seneste fremskridt med at udvikle inkluderende undervisning i Armenien, bl.a. via tidligere/igangværende Danida-finansierede initiativer gennemført af Mission Øst og Bridge of Hope, som har ført til betydelige ændringer i mulighederne for en national inkluderende undervisning. Disse omfatter udvikling og officiel godkendelse af relevante undervisningsplaner for børn med indlæringsvanskeligheder, læreruddannelsespakker, uddannelse af lærere via kaskademodel for uddannelse, vedtagelse af en inkluderende undervisningsteori i undervisningen på Statens Pædagogiske Universitets uddannelsesprogram, forøgelse af den offentlige bevidsthed om handicapspørgsmål, udvikling af forældrestøttegrupper, lovgivningsmæssige ændringer for at sikre den juridiske ret til uddannelse for personer med særlige behov, og den første godkendelse af en række indkluderende skoler.

 

Aktiviteter:
Resultaterne af projektet vil omfatte 60 skoler med en indkluderende tilgang til uddannelse og miljø for alle børn, forbedret psykologisk og pædagogisk rådgivning (PPR), lovgivning og politikker for inkluderende undervisning, samt koordineret arbejdet mellem respektive statslige og ikke-statslige strukturer vil støtte udviklingen af lokalsamfundene i Tavush Marz i at acceptere lighed for alle dets borgere og vil være egnet til alle børn. 

I alt 1600 skolepersonaler og omkring 1500 børn med handicap og andre særlige pædagogiske behov, 1200 forældre til børn med handicap (i støttegrupper), 170 branchefolk fra forskellige niveauer af statslige institutioner vil være direkte omfattet af projektet. Indirekte modtagere omfatter alle forældre til handicappede studerende, lokale NGO'er, lokale og nationale myndigheder inden for uddannelse og beskyttelse af børn.

 

Project Aims: 

 Mål:

 
Formålet med projektet er bedre at sikre og fremme rettigheder for børn med handicap og særlige behov for inkluderende undervisning og samfundsliv. Det gøres gennem forbedret kapacitet på 60 skoler, lokale strukturer og tjenesteydelser ved at skabe en kopierbar model af en "inkluderende Marz (provins)". Det foreslåede projekt har til formål at danne grundlag for at kunne høste potentialet af disse vigtige ændringer på nationalt plan i fremtiden, ved at skabe et kopierbar model for samlet tilgang til en inkluderende undervisning på provinsniveau. Modellen vil blive dokumenteret og er planlagt til senere anvendelse i andre regioner af landet.

Største donor:

Norad

Projektkode: 
ARM-NOR-001

Beliggenhed:
 Tavush Marz (administrativ enhed af 4 regioner: Dilijan, Ijevan, BERD og Noyemberyan) i Armenien.

 
 

Armenien
Country: 
Menu Group: 

Pages

Subscribe to RSS - Armenien