Armenia-DK | Mission East

Armenia-DKArmenien kæmper for at stoppe hiv-epidemien

HIV-infected woman and her child

Hiv/aids er et stort tabu i Armenien, og smitten sig spreder sig hurtigt. Global Fund har netop givet 30 millioner kroner til Mission Østs program på området.Stærkere partner i Armenien

Staff at Bridge of Hope, Armenia

Gennem undervisning og praktiske øvelser er Mission Østs mangeårige partner i Armenien blevet styrket i sit arbejde for mennesker med handicap.Dække hullet: At gøre Bridge of Hope i stand til at vokse yderligere ved at forbedre nøglemedarbejderes tekniske kapacitet.

Project Code: 
ARM-PATC-003
Dansk
Project Status: 
Afsluttet
Project Background: 

Baggrund:

En af Mission Østs primære lokale partnere, Bridge of Hope, er gået ind i en ny fase af organisatorisk udvikling med et voksende antal projekter og donorer at rapportere til. Mission Øst har tilbudt dem at styrke kapacitetsopbygningen på denødvendige områder. En vurdering identificerede to områder med behov for kapacitetsopbygning: Monitorering og evalueringer, og økonomisk og budgetmæssig styring. 

Project Aims: 

Projektmål:

Dette projekt sigter mod at forbedre den økonomiske og budgetmæssige styring så vel som Bridge of Hope's kapacitet til at monitorere og evaluere for at kunne håndtere det voksende antal projekter og donorer.

Armenien

Projektaktiviteter:

Nøgleaktiviteter for at opbygge kapaciteten til at monitorere og evaluere er: Levering af praktisk hands-on undervisning af en international ekspert inklusiv en workshop, så der kan blive udviklet en handlingsplan for monitorering og evaluering. Derudover skal der være online teknisk assistance til udviklingen af handlingsplanen, en opfølgende session i Armenien med henblik på at dække specifikke problemstillinger. 

Country: 
Menu Group: 

Sider

Abonnér på RSS - Armenia-DK