Burma | Mission East

MyanmarMyanmar

Burma sultne børn
Mai Ki har stor glæde af samarbejdet med Mission Øst. Her deltager hun i et træningsprogram med en kollega. Foto: Mission Øst
Mai Ki og hendes kolleger i den lokale organisation Together for Sustainable Development arbejder målrettet på at komme fødevareknaphed til livs blandt deres udsatte landsmænd i Myanmar. Det er samarbejdet med Mission Øst, der har lært dem at arbejde mere effektivt. Når Mai Ki skal til et vigtigt møde i Myanmars største og vigtigste by, Yangon, hyrer hun en motorcykeltaxa fra sin hjemlandsby Lailenpi i den fjerne Chin-stat. Hvis hun er heldig, kan hun nå frem til sit næste stop på ruten i løbet af én dag, ellers må hun overnatte på vejen. Så går turen videre med en lille bus i 17-18 timer,...
 

Giv et bidrag

hjælp de mest udsatte

Støt

Myanmar - tidligere kendt som Burma - ligger i Sydøstasien og har omkring 60 millioner indbyggere. Som mange andre lande i regionen har Myanmar haft en turbulent historie. I de senere år er forbindelserne til andre lande blevet forbedret, og det har  blandt andet medført, at tidligere økonomiske sanktioner er blevet lettet.
 

Ændringerne betyder også, at det for første gang i mange år er muligt for det internationale samfund at hjælpe de mest udsatte grupper i Myanmar, der lider under konsekvenserne årtiers interne konflikter og naturkatastrofer.

Det er befolkningen i de fjerntliggende landområder, som har det værst, især hvis de tilhører et kristent mindretal. Mission Øst arbejder for at imødekomme Mara-folkets behov i Chin-delstaten i samarbejde med den lokale organisation, Together for Sustainable Development (TSD), der tidligere hed Service and Development Department (SDD). Organisationen er en udviklingsafdeling under Mara Evangelical Church (MEC).

TSD drev i flere år en kostskole – COME-skolen – for at sikre børnenes fremtidige uddannelse. Fra 2013-2016 sørgede Mission Øst for fødevarehjælp til kostskolens børn. Mission Øst arbejder også med at styrke TSD's kapacitet som organisation, så den kan blive endnu nyttigere for Mara-folket.

 

Mai Ki har stor glæde af samarbejdet med Mission Øst. Her deltager hun i et træningsprogram med en kollega. Foto: Mission Øst

Mai Ki og hendes kolleger i den lokale organisation Together for Sustainable Development arbejder målrettet på at komme fødevareknaphed til livs blandt deres udsatte landsmænd i Myanmar. Det er samarbejdet med Mission Øst, der har lært dem at arbejde mere effektivt.

Vangohkhih går i 6. klasse og ser COME-skolen som en mor og far for de forældreløse.

Uddannelse er vigtigt. Men lige så vigtigt er det at få mad nok til at trives, vokse og passe sine studier. På COME-skolen i Burma får Marafolkets børn begge dele takket være hjælpen fra Mission Øst. Læs her tre beretninger om livet i Maraland i Chin-staten før og efter COME-skolen.

I dag er Mary Nuso 17 år og et af Mara-folkets fremtidshåb. Men kun fordi hun som otte-årig gik den lange vej til COME-skolen helt på egen hånd.

Mary Nusos ønske om at studere var så højt, at hun som otte-årig begav sig ud på en to-dages vandring for at nå frem til COME-skolen. Nu er hun et af Mara-folkets håb for fremtiden.

Mai Ki fortæller om arbejdet i Burma under sit besøg i København i foråret.

Træning fra Mission Øst fik burmesiske kvinder til at gå sammen om salg af chili. Mere viden giver bedre fortjeneste, og det bringer befolkningen ud af fattigdom.