Mission Østs arbejdsområder i Armenien | Mission East

Mission Østs arbejdsområder i ArmenienMission Østs arbejdsområder i Armenien

Mission Øst har arbejdet i Armenien inden for følgende områder: 

- Støtte til forbedret uddannelse af børn med indlæringsvanskeligheder inklusiv en reform af pensum og promovering af inkluderende skoler. 

- Støtte til forældre med børn med indlæringsvanskeligheder og handicap. 

- Udvikling af og støtte til organistioner, som er involverede inden for handicap- og uddannelsesområdet. 

- Inklusion af børn med handicap i samfundet, så de bliver aktive borgere med adgang til deres rettigheder.

- Forbedret kendskab og evner blandt familier med børn med handicap til at organisere sig selv i samfundsbaserede støttegrupper (Community Based Support Groups), så de kan være med i støttenetværk og udøve fortalervirksomhed for rettigheder på handicapområdet. 

- Etablering af og støtte til en kopiérbar model for bedre sundhedstilbud til mennesker med handicap. Der er fokus på at identificere handicap og på at give den rigtige behandling. 

- Bedre fokus på rettigheder for børn med handicap. Det sker gennem handicaporganisationer, som advokerer over for regeringen, koordinering af ministerier og tildeling af flere ressourcer til handicapområdet.

- Støtte til det nationale program, som responderer på HIV-epidemien i Armenien.
 

Tilbage til Armenien forsiden