En Sund Start: - At fremme rettighederne for børn og unge med handicap i Armenien, fase II Tavush og Gegharkunik | Mission East

En Sund Start: - At fremme rettighederne for børn og unge med handicap i Armenien, fase II Tavush og Gegharkunik


Project Status: 
Afsluttet

Mål: Ved projektets afslutning vil børn og unge med handicap have adgang til almindelige serviceydelser i 20 armenske samfund, såsom adgang til skole og sundhedsmæssige faciliteter. Derudover vil disse børn få den nødvendige viden og færdigheder til at organisere sig i støttegrupper i lokalsamfundet, og oprette et støttenetværk og udføre fortalervirksomhed for handicappedes rettigheder. Andre vigtige projektmål er etablering af et bæredygtigt system til forebyggelse, identificering og behandling af børnehandicap samt at gøre handicaporganisationer i stand til at foretage et koordineret rådgivningsarbejde hos nationale og regionale myndigheder.

Største donor:
 Det Danske Udenrigsministerium

Projektkode: 
ARM-SHUMD-011

Beliggenhed:
 Tavush and Gegharkunik, Armenia

Armenien

Baggrund:
Trods det faktum, at Armenien har underskrevet FN's konvention om handicappedes rettigheder fra 2007, er der stadig en stor stigmatisering knyttet til det at have et handicap. Skolevæsenet og sundhedssystemet er ikke i stand til at levere de samme muligheder til handicappede børn og unge.
Dette projekt bygger på det vellykkede Mission Øst pilot-projekt "En Sund Start", som er blevet gennemført i 11 samfund i Armavir-regionen siden december 2005. Nu udvides aktiviteterne til to andre regioner. Både Gegharkunik og Tavush regionerne viser en meget høj grad af fattigdom og mange sårbare mennesker, der har et stærkt behov for indgreb rettet mod handicappede børn og deres familier. Dette projekt gennemføres i samarbejde med to lokale partnerorganisationer; Arabkir (institution for børn og unges sundhed) og Bridge of Hope.

Aktiviteter:
Projektet omfatter følgende aktiviteter:
- Etablering af et handicap overvågnings- og identifikationssystem, så der er pålidelige statistiske data til rådighed om handicap.
- Etablering af centrale familie- og børnecentre i 20 lokalsamfund i projektets områder.
- Oprettelse af støttegrupper i lokalsamfundet og mobilisering af lokalsamfundets indsats og ressourcer til at være fortaler for handicappedes rettigheder.
- Udvikling af handlingsplaner for f.eks. fortalervirksomhed i lokalsamfundene baseret på lokale forhold og prioriteringer.
- Skabe positive ændringer i den offentlige holdning og accept i specifikke samfund over for børn og unge med handicap og deres familier.
- Vurdering af den sundhedsmæssige status for børn med udviklingsmæssige problemer/handicap i de valgte områder samt udarvejde en plan for indgreb.
- Dygtiggøre primære og sekundære sundhedsfaciliteter i målområderne til at være i stand til at sørge for tidlig diagnose, henvisning og opfølgning til børn med udviklingsmæssige problemer/handicap.
- Uddanne personale fra regionale børneudviklings- og rehabiliteringscentre i begge regionale hovedstæder for at skabe bæredygtig rehabiliteringspleje for børn fra de udvalgte lokalsamfund såvel som i andre områder i begge regioner.
- Styrke mødre/familier med børn med handicap, så de viser korrekte holdninger og yder en bedre hjemmepleje for deres børn.
- Promovering af et ressource centre, der yder støtte til aktiviteter, der skal forhindre handicaps; styrke samarbejdet med partnere og familier.
- Lokale myndigeheder fremviser støtte til projektet samt til udvidelse af projekter i andre distrikter.
- Etablering af stærke civilsamfundsorganisationer, der taler for handicappedes rettigheder på regionalt niveau.
- Støtte et handicap-koordineringsråd og en handicap-fortalerkoalition, der taler på vegne af personer med handicap og deres familier og koordinerer handicapspørgsmål.