God hygiejne udgør forskellen mellem liv og død | Mission East

God hygiejne udgør forskellen mellem liv og død


Afghan girl washing hands

For fattige familier i fjerntliggende landsbyer kan basal viden som for eksempel at vaske hænder efter toiletbesøg, en viden vi ofte tager for givet, udgøre forskellen mellem liv og død.

Af Muborak Ismoilova, Public Health Coordinator Afghanistan

Lailo er seks år gammel. Hun er en videbegærlig pige, der bor i den afsidesliggende landsby Murkan i Warduj distriktet i Afghanistan. Hendes familie er yderst fattig. Moderen, Soro, er enke og har ni børn, der stadig er i live. Lailo mistede to andre søskende, da de var ganske små. De døde af diarré, der kunne være undgået, hvis nogen havde fortalt familien, hvad god hygiejne er.

Dødeligheden i Afghanistan er én af de højeste i verden, og hvert fjerde barn dør, inden det fylder fem år. I mange tilfælde skyldes det vandbårne sygdomme og sygdomme, der opstår på grund af dårlig hygiejne.

Før Mission Øst kom til landsbyen, plejede Lailo og hendes familie at gå på toilettet i naturen, og hver sommer fik de alle samme diarré, fordi bakterierne blev transporteret med ind i køkkenet bagefter. Men nu er situationen anderledes. Mission Øst har hjulpet dem med at bygge en latrin i deres hus og i landsbyen har vi installeret en vandforsyning, så beboerne kan få rent drikkevand. Nu har familien både et toilet i nærheden og adgang til vand, der ikke er forurenet og gør dem syge.

"Beskidte mennesker får mange sygdomme"
Ligesom de andre piger i landsbyen er Lailo blevet undervist i sundhed og hygiejne af Mission Øst. Hun har lært, hvordan sygdomme spredes, og hvordan hun undgår at blive syg. Nu ved Lailo, hvornår det er vigtigt, at hun vasker hænder, og hun elsker at gøre brug af alt det, hun har lært. Hun er stolt af at kunne dele sin nye viden med sine venner.

"Jeg har lært nogle regler om hygiejne, om at vaske hænder og så videre, som jeg ikke kendte før.
"Det er første gang, der er nogen, der har fortalt os, hvad god hygiejne er. Jeg synes, at undervisningen er meget vigtig for os, fordi beskidte mennesker kan rammes af mange sygdomme!"

Lailo og hendes familie er taknemmelige for undervisningen, som de har fået af de sundhedsrådgivere, Mission Øst har uddannet. Mange tusinde liv kan reddes hvert år, hvis folk får adgang til rent vand i stedet for at være nødt til at drikke af floder og andre forurenede kilder. En bedre viden om personlig hygiejne og hygiejne i husholdningen kan være et spørgsmål om liv eller død. Det er på den baggrund, at vi i Mission Øst fortsætter vores arbejde i afsides dele af Afghanistans landområder.

Fra Mission Østs magasin, marts 2007